Brukertilganger til https://svarut.ks.no må ikke forveksles med tilganger som den enkelte saksbehandler har for å ekspedere post. Saksbehandlerne jobber vanligvis i sak/arkivsystemet eller andre fagsystemer og har tilgang gjennom dette.

Tilganger til https://svarut.ks.no benyttes av lokale administratorer for flere formål:

  • konfigurere SvarUt
  • lese forsendelsesloggen
  • sende forsendelser manuelt

Tilganger for organisasjonen i SvarUt, styres i Fiks Forvaltning på tjenestenivå.

tilganger

Tilganger for Konto i SvarUt, styres i Fiks Forvaltning på kontonivå.

tilganger_konto

Tilganger til SvarUt styres under tjensten SvarUt i Fiks Forvaltning.

På tjenestenivå defineres brukere som skal ha alle tilganger for organisasjonen i SvarUt. De personene som defineres her har altså tilgang til å konfigurere både tjenesten og alle kontoer, lese alle logge og sende forsendelser manuelt.

Tilgang defineres ganske enkelt ved å legge inn navnet på personen og fullt fødselsnummer med 11 siffer uten mellomrom.

KS oppretter alltid den første administratoren. Etter dette kan lokale administratorer på tjenestenivå opprette nye administratorer. Administratorer på kontonivå, kan opprette nye administratorer på samme konto, og tildele lese og sende rettigheter.

<- Organisasjonsnivået | Administrasjon ->