Kommunene og andre virksomheter som benytter SvarUt vil bli fakturert for bruken, sammen med eventuelle andre Fiks-tjenester. 

Skjemaet bygger på EHF-standarden og er stort sett selvforklarende:

Noen felter krever imidlertid litt forklaring:

  • Referanse – innholdet av dette feltet vil bli plassert etter ledeteksten “Deres ref.” på fakturaen. Legg inn det som gjør det enkelt for fakturamottaket i kommunen å sende fakturaen for behandling hos rette vedkommende.
  • Endepunkt ID – benyttes kun dersom selve fakturaen skal sendes til et annet organisasjonsnummer enn kommunen (virksomheten).

Merk! Det vil ikke være mulig å velge Grafisk Digital som utskriftsleverandør under “Print” på avsendernivået uten at fakturaadressen er utfylt!

<– Administrasjon | Avsendernivået ->