Under Administrasjon legger du inn informasjon om kommunen (eller virksomheten).

administrasjon

Virksomheter som ikke er kommune eller fylkeskommune trenger ikke fylle ut kommunenummer. Dersom det andre steder i konfigurasjonen kreves kommunenummer, legges organisasjonsnummeret inn.

<- Tilganger | Faktura ->