Klikk på Konfigurasjon i hovedmenyen. Du får da følgende skjermbilde:

organisasjon

I den lille menyen til venstre har du vanligvis to nivåer, organisasjonsnivået og avsendernivået. På øverste nivå, organisasjonsnivået, defineres opplysninger som gjelder hele kommunen (eller annen virksomhet). I dette eksempelet er det 999999003_demo_kommune som er organisasjonsnivået.

Under organisasjonsnivået finner vi én eller flere “avsendere”. Disse er vanligvis knyttet til hvert sitt fagsystem, som f.eks. sak/arkivsystemet. I vårt tilfelle er avsenderen “0001_Konto” knyttet til kommunens sak/arkivsystem, ePhorte fra Evry.

Virksomheter som har flere fagsystemer har vanligvis også flere avsendere. I enkelte tilfeller skiller avsenderne også mellom organisasjonsenheter, som f.eks. bydeler i Oslo kommune og kemneren i Kristiansand.

Avsendere opprettes som SvarUt konto i https://forvaltning.fiks.ks.no.

<- Forvaltningsgrensesnittet | Tilganger ->