Ved å aktivere kobling til folkeregisteret vil det være mulig for SvarUt å stoppe post som blir forsøkt sendt til personer som har vært registrert døde i mer enn 14 dager. De første 14 dagene etter dødsfallet vil forsendelsene komme fram. Dette for å unngå at saksbehandler i kommunen blir den som informerer om dødsfallet.

Funksjonaliteten aktiveres under tjenestesiden til Fiks SvarUt i forvaltningsgrensesnittet.

For å kunne ta i bruk denne funksjonaliteten må dere ha tatt i bruk tjenesten Fiks folkeregister.