Når kommunens fagsystemer, f.eks. sak/arkivsystemet skal knyttes til SvarUt må det i fagsystemet legges inn adressen til Svar-Ut-komponentens Web Service, et bruker-navn og et passord.

Det foreligger flere versjoner av SvarUts Web forsendelsesservice. Leverandøren av sak/arkivsystemet vet hvilken versjon som skal benyttes. De har omtrent samme navn:

https://svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice/ForsendelsesServiceV9
https://svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice/ForsendelsesServiceV10
https://svarut.ks.no/tjenester/forsendelseservice/ForsendelsesServiceV11
osv.

Brukernavnet vises under SvarUt konto i Fiks Forvaltning.

servicepassord

Klikker du på knappen [Generer passord] får du som retur et passord. Dette passordet ser du kun én gang, og du kan ikke hente det frem igjen. Derfor er det viktig at du kopierer dette og legger det i en epost til fagsystemleverandøren, som igjen legger det inn i fagsystemet som passord mot SvarUt.

Vær klar over at dersom du genererer et nytt servicepassord må dette også legges inn i det aktuelle fagsystemet.

I tillegg til adressen til SvarUt, brukernavn og passord skal også avgivende system konfigureres av leverandøren av fagsystemet. Dette feltet skal benyttes for å identifisere hvilken type fagsystem som benyttes. For sak/arkivsystemene har vi følgende: Ephorte, ESA, 360 og Websak. Leverandører av andre fagsystemer avtaler dette med KS KommIT.

<- Print | SDP ->