Når kommunen (virksomheten) velger å kople seg til Digital postkasse til innbyggere (DPI) vil altså alle innbyggere som har valgt eBoks eller Digipost som leverandør av postkasse, få posten i denne postkassen.

Det er viktig at kommunen forut for denne konfigurasjonen registrerer seg som bruker av DPI gjennom SvarUt hos Digdir. Det gjør kommunen på følgende måte:

  • Send epost til servicedesk@digdir.no og be om at “kommunen blir registrert som bruker av DPI gjennom SvarUt”.
  • Svar på alle spørsmål etter beste evne. Mange av spørsmålene er først og fremst rettet mot enkelte statlige virksomheter som sender store mengder forsendelser relativt sjelden. Kommunene vil normalt sende generell utgående post fortløpende.
  • Aksepter brukeravtalen.
  • Avvent tilbakemelding fra Digdir.

Først når Digdir bekrefter at kommunen er registrert som bruker av DPI kan koplingen aktiviseres i SvarUt! 

Det er ingenting i veien for å fullføre alle andre deler av konfigurasjonen og ta i bruk SvarUt. Inntil DPI er ferdig konfigurert vil all post gå via Altinn. Det er ikke problematisk.

Når kommunen har fått tilbakemelding fra Digdir om at alt er klart, skal SvarUt konfigureres slik at SvarUt sender til DPI for kommunen. Dette gjøres under SvarUt konto konfigurasjon i Fiks Forvaltning. Her skal kun organisasjonsnummeret og avsendernavnet, altså kommunens (virksomhetens) navn, registreres. Det er også mulig å legge til en tekst etter standardteksten for varselmeldingene som sendes gjennom DPI.

I dette skjermbildet skal alltid kommunens/virksomhetens hovednummer legges inn, aldri org.nummeret til en underenhet. Dette brukes kun av Digdir for å sjekke at kommunen/virksomheten har avtale om bruk av DPI.

sdp

Feltet for Avsendernavn skal kun fylles ut dersom det registreres en underenhet til en allerede registrert virksomhet. Det er svært uvanlig for kommuner og fylkeskommuner. Dette skjer alltid i samråd med Digdir! Dersom det legges inn noe i dette feltet uten at det skjer i samråd med Digdir, feiler hele overføringen.

<- Servicepassord | Edialog ->