De aller fleste velger å benytte Grafisk Digital som utskriftsleverandør. Det er i nesten alle tilfeller mye billigere enn å gjøre det selv. I de fleste tilfeller vil også portoen som betales gjennom Grafisk Digital ligge lavere enn hva en kommune selv kan oppnå.

print

I utgangspunktet er det ikke nødvendig å gjøre annet enn å velge mellom Grafisk Digital eller Manuell print.

Fra og med det tidspunktet du har aktivisert Grafisk Digital som utskriftsleverandør, vil alle utskrifter sendes dit. Det er altså en god ide å velge Manuell print for testmeldinger og vente med å aktivisere Grafisk Digital til virksomheten går i ordinær produksjon.

Aktivisering av Grafisk Digital som utskriftsleverandør forutsetter at Faktura-informasjonen er utfylt. Utover det er det ikke behov for å gi ytterligere beskjed.

Dersom virksomheten velger Manuell print utskriftsjobbene hentes gjennom menyvalget “Manuell print” (https://svarut.ks.no/manuell_print). SvarUt vil automatisk fylle denne utskriftskøen med nye jobber i henhold til de valg som er gjort i konfigurasjonen, i forsendelsen og avhengig av om mottaker kan eller vil lese digitalt.

<- Altinn | Servicepassord ->