Orkdal kommune har utarbeidet et forslag til tekst til den siden som SvarUt setter inn foran selve brevet fra kommunen. Denne er noe modifisert og kan brukes som utgangspunkt for kommunens forside:
——————————————————————————–
Vedlagt følger digital post fra [Kommunenavn] kommune.

[Kommunenavn] kommune har startet et prosjekt med å sende ut posten digitalt. Dette er i tråd med regje-ringens digitaliseringsprogram – om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentli-ge og innbygger og næringsliv.

Posten vil bli distribuert til mottakerens meldingsboks i Altinn, etterhvert også til innbyggernes valgte postkas-se hos Digipost eller eBoks. Innbyggerne oppfordres til å oppdatere Kontaktgregisteret. Dette er tilgjengelig både på www.altinn.no og www.norge.no. Innbyggerne vil da bli varslet via sms og e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen eller i Altinn. Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på https://www.altinn.no via rollen «Post/arkiv». Varsel sendes til registrert sms eller e-post adresse.

Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut og sendt via Posten.

Digitalt førstevalg – veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med [Kommunenavn] kommune.

For mer informasjon på nett: http://www….no/digitalpost

Med hilsen
[Kommunenavn] kommune
Spørsmål stilles til:
postmottak@….kommune.no
Telefon: 99999999

——————————————————————————–

Forslag til forsidetekst fra Vinje kommune

<- Forsiden