Vinje kommune har utarbeidet et forslag til tekst til den siden som SvarUt setter inn foran selve brevet fra kommunen. Denne teksten er på nynorsk og kan brukes som utgangspunkt for kommunens forside:

——————————————————————————–
Vedlagt fylgjer brev.

[Kommune] kommune har tatt i bruk digital post. Dette er i tråd med regjeringa sitt digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne». Digital kommunikasjon skal vera fyrsteval i samhandlinga mellom det offentlege, innbyggjarar og næringsliv.

I staden for å få brev på papir kan du få det levert til digital postkasse, Digipost eller e-Boks. Om du ikkje har digital postkasse vil du få brev i Altinn. Les meir på www.norge.no.

Bedrifter og organisasjonar kan lese dokumentet elektronisk i Altinn via ei rolle som er definert på førehand. Varsel blir sendt til registrert e-postadresse. Informasjon om roller som er definert på førehand og tilgangsstyring ligg under «Min profil» i Altinn.

Med helsing
——————————————————————————–

Forslag til tekst fra Orkdal kommune

<- Forsiden