Forsiden brukes i printversjonen, altså den første siden, med adresseinformasjonen, i det som sendes som brevpost. Forsiden benyttes ikke i den digitale versjonen! 

Foran det første arket i printversjonen av brevet fra kommunen (virksomheten) vil det bli satt inn et ark med adresseinformasjon, det vil si adressen til avsenderen og til mottakeren. Dette blir gjort for å sikre at adresseinformasjonen kommer korrekt i forhold til vinduene i konvolutten som benyttes når forsendelsen blir sendt som brevpost.

forside

I tillegg til adresseinformasjonen er det også plass til en lengre tekst som også trykkes på forsidearket. Her kan kommunen (virksomheten) fortelle litt om digital kommunikasjon, med henvisning til servicetorg, nettsteder, osv for mer informasjon.

Et forslag til tekst, bygget på innspill fra Orkdal kommune finner du her.
Et forslag til tekst på nynorsk, bygget på innspill fra Vinje kommune finner du her.

NB! Begge disse tekstene ble utarbeidet mens forsiden også ble benyttet i den digitale versjonen!

<- Avsendernivået | Altinn ->