Altinn er altså kanalen for all digital post til virksomheter (næringsliv, offentlige og private virksomheter, m.m) og til mange privatpersoner. Kun de personer som har valgt Digipost eller e-Boks kan motta post i disse postkassene, og da også forutsatt at kommunen (virksomheten) har koplet seg til SDP. Mer om det senere.

I utgangspunktet er det ikke behov for annet enn å angi at Altinn skal benyttes som varslingstjeneste og at navnet på avsenderen skrives inn. Dette settes sammen til ulike meldinger. I Altinns Innboks kommer det en standardmelding. Det samme skjer i varslingsmeldingene som sendes som epost og/eller SMS.

I utgangspunktet kan du legge inn en egendefinert ekstra tekst som kommer bak standardteksten. Vær forsiktig med å legge inn ekstra tekst i SMS-varslene siden disse er svært begrenset i antall karakterer.

Det er mulig også å redigere malene. Da kan kommunen f.eks. ta vekk tittelen på forsendelsen i varselmeldingene, slik at det helt sikkert ikke vil være fare for at disse meldingen, som sendes som usikker SMS og ordinær epost, inneholder sensitiv informasjon fra forsendelsens tittel.

NB!! Vær svært nøyaktig dersom du endrer malene. Sørg for å teste umiddelbart!

<- Forside | Print ->