På nivået under organisasjonen finner vi én eller flere avsendere. Fagsystemene knyttes til avsenderne. I noen tilfeller vil også kommunen (virksomheten) knytte ulike underenheter til ulike avsendere, som f.eks. bydelene i Oslo.

SvarUt konto opprettes i https://forvaltning.fiks.ks.no.

<– Faktura | Forside –>