Hurtigguide til konfigurasjon av SvarUt

Dette er en hurtigguide for å konfigurere tjenesten SvarUt. Denne guiden omfatter ikke alle mulighetene som ligger i konfigurasjonen, men konsentrerer seg kun om det som kreves for å komme i gang!

 1. Be om å få tilgang til forvaltning.fiks.ks.no. Den som skal administrere tjenesten kan ta kontakt med vår brukerstøtte på fiks@ks.no for å avtale overføring av fødselsnummer.
 2. Logg inn i https://forvaltning.fiks.ks.no og velg knappen “Konfigurasjon”. Dersom du har tilgang til flere organisasjoner velger du ønsket organisasjon.
 3. Velg tjenesten Fiks SvarUt
 4. Her vises SvarUt kontoer du har tilgang til å administrere. For å opprette ny SvarUt konto, velg “Opprett konto”
 5. Følg veilederen. Alle opplysningene kan endres i ettertid ved behov.
  1. Kontonavn: Brukes som visningsnavn på konto.
  2. Returadresse: Fyll ut kommunens (virksomhetens) navn og postadresse. Unngå å bruke opplysninger som er uheldig blir med i brevvinduet, som f.eks. at posten er fra kommunens barnevern.
  3. Print: De aller fleste velger “Grafisk Digital” i produksjon, da slipper kommunen å tenke på postlegging av brev. Ved “Manuell print” må kommunen selv behandle forsendelser som skal leveres som brevpost.
  4. Lag passord til SOAP/API: Her får man brukernavn og passord som benyttes for å koble sak/arkiv- eller fagsystemet mot SvarUt-kontoen. Verdiene må lagres før man går videre til neste steg, da disse skal legges i sak/arkiv- eller fagsystemet.
  5. Forsidetekst (Valgfri): Dette er hovedteksten på forsiden når forsendelser går til print. Her kan man definere generell tilleggsinformasjon om forsendelser til mottaker.
  6. Varsling til Altinn (Valgfri): Dersom det er ønskelig å benytte Altinn som leveringskanal, må man velge tekst for meldingen som skal fremkomme i meldingsboksen hos Altinn. Merk at Altinn vil varsle mottaker om nye meldinger via epost og/eller sms.
  7. Digital postkasse for innbyggere (Valgfri): Aktiver levering til DPI (Digipost og eBoks) for privatpersoner som har tatt i bruk disse postkassene. Dette krever at kommunen inngår en egen avtale med Digdir, som beskrevet i veiviseren.
  8. En kan nå aktivere konto
 6. (Valgfri) Gå tilbake til SvarUt sin landingsside og gå inn på “Innstillinger”. Her kan kobling mot Folkeregisteret aktiveres slik at SvarUt kan stoppe post som blir forsøkt sendt til døde personer.

Det er det hele! Du kan nå teste SvarUt ved å logge inn på https://svarut.ks.no, først med manuell forsendelse “Send forsendelse”, deretter fra fagsystemet når leverandøren er klar.