Bestill nytt mottakersystem

KS oppretter mottakersystemet som skal benyttes for å levere posten til virksomhetens saksbehandlingssystem.

Det opprettes også lokale administratorer for SvarInn. KS må derfor ha navn og fullt fødselsnummer til vedkommende som skal ha denne rollen for bruk av SvarInn i kommunen/virksomheten. Ta kontakt med vår brukerstøtte (fiks@ks.no) og avtal oppretting av nytt mottakersystem og overføring av fødselsnummer.

Lokal administrator kan deretter konfigurere SvarInn.

Konfigurer mottakersystemet

Konfigurasjon av mottakersystem gjøres på https://svarut.ks.no/mottaker.

Organisasjoner

Her legger man til eller fjerner virksomheter fra mottakersystemet. Dette krever “Post/Arkiv”-rollen i Altinn for de organisasjonene som skal konfigureres.

Det som er svært viktig her er å vente med å registrere org.nummeret/numrene til den/de organisasjoner som nå skal ha posten via SvarInn til alt er klart med hensyn til fasystemet og grensesnittet mellom dette og SvarInn. Dersom organisasjonen(e) registreres før alt er klart vil forsendelsene stoppe i SvarInn og bli liggende i kø.

ForsendelesType kan brukes for å filtrere en spesifikk type post til dette mottakersystemet. For å få nytte av funksjonaliteten må man vite at avsender setter ForsendelsesType på sin side.
Typiske bruksområder er å filtrere mottak av Digisos-søknader og søknader fra Husbanken til et system.

Tilganger

Her ligger mottakersystemet sine administratorer. Alle med tilgang her vil kunne se logg over innkommende post og kunne konfigurere mottakersystemet.

For manuell behandling av innkommende post må man ha tilgang her i tillegg til “Post/Arkiv”-rollen i Altinn for organisasjonene som mottar post.
Ler mer om feilhåndtering her.

Service

Her finner man brukernavn og passord som skal legges inn i systemet som skal motta posten.

Det må og lastes opp et offentlig sertifikat som SvarInn krever for å sende posten til sak/arkivsystemet. Sertifikatet utleveres som oftest av systemleverandøren.

Det ligger litt informasjon om hvordan man genererer sertifikat på https://developers.fiks.ks.no/tjenester/svarut/svarinn-rest/.

Administrasjon

Under denne fanen registreres kontaktadressene som skal varsles ved problemer med mottaket.

Navn på kontoen kan og endres her, men kommuner og fylkeskommuner må bruke kommunenummer i begynnelsen av navnet.