SvarInn

Med SvarInn kan kommuner og andre virksomheter få post rett inn i arkivsystemet.

Meldingsformidling

SvarUt-tjenesten er en sentralisert løsning som formidler meldinger mellom avsender og mottaker (innbyggere, organisasjons eller næring) via ulike kanaler. 

Ta i bruk SvarInn

Avtaler og priser

Det trengst ikke å signere egen avtale for SvarInn, om man har signert for SvarUt.

KS fakturerer kun for utgående post gjennom SvarUt, akkurat som for vanlig brevpost. Kommunene betaler ikke for innkommet post gjennom SvarInn. Men vær klar over at det i fakturaen for utgående også vil være en sum for den posten som formidles til mottakere som bruker SvarInn. Prisen er den samme som for Altinn.

Logg inn her for å se prisene for SvarUt

Veiledere

Bruk av SvarInn forutsetter at det er inngått avtale mellom virksomheten og KS. Når denne er signert oppretter KS mottakersystemet i SvarInn for kommunen og sender epost om hvordan SvarInn skal konfigureres.

Hva om noe går galt?

Fra tid til annen svikter importen av forsendelser. Erfaring tilsier at dette nesten alltid skyldes problemer i fagsystemet som skal motta post.

Andre relevante Fiks tjenester

KS tilbyr et sett av tjenester for utgående og innkommet post fra kommuner

Mottakservice

Primært brukes SvarInn som en mottakservice som automatiserer nedlasting og import av forsendelser direkte i sakssystemer.

Diagram som forklarer flyten i Mottakservice

SvarInn gir mulighet for å laste ned sensitive forsendelser. Dette betyr at mottaker må legge inn sitt offentlige sertifikat i SvarInn, og bruke sin private nøkkel til å dekryptere forsendelsesfilene som blir lastet ned. Alle forsendelser blir sendt på denne måten, uavhengig av om forsendelsen er markert med sikkerhetsnivå nivå 3 eller 4.

Dersom forsendelsen ikke hentes innen 2 timer blir det sendt automatisk epost om dette til den adressen som virksomheten selv har registrert i konfigurasjonen. Virksomheten kan da iverksette tiltak for å løse eventuelle problemer, eller alternativt hente forsendelsene manuelt gjennom å logge inn i SvarUt.
Les mer om feilhåndtering her.