SvarInn er tjenesten for innkommet post til kommuner og andre virksomheter (heretter bare “kommune”) som har tegnet avtale med KS.

SvarInn knyttes til kommunens fagsystemer, f.eks. sak/arkivsystemet. Mange fagsystemer har nå grensesnitt mot SvarInn. Kontakt leverandørene for spørsmål om grensenitt mot SvarInn.

Generell informasjon

På www.ks.no/svarut/ finner du generell informasjon om tjenesten. Denne informasjonen er åpen for alle:

Konfigurasjon av SvarInn

Bruk av SvarInn forutsetter at det er inngått avtale mellom kommunen og KS. Når denne er signert oppretter KS mottakersystemet i SvarInn for kommunen og sender epost om hvordan SvarInn skal konfigureres. Her er informasjonen som du trenger for å konfigurere.

Hva om noe går galt?

Fra tid til annen svikter importen av forsendelser. Erfaring tilsier at dette nesten alltid skyldes problemer i fagsystemet som skal motta post.

Priser for bruk av SvarInn

KS fakturerer kun for utgående post gjennom SvarUt, akkurat som for vanlig brevpost. Kommunene betaler ikke for innkommet post gjennom SvarInn. Men vær klar over at det i fakturaen for utgående også vil være en sum for den posten som formidles til mottakere som bruker SvarInn. Prisen er den samme som for Altinn.