SMS-kanalen gjør det mulig å sende en melding til mange mottakere gjennom SvarUt. Mottakerne kan legges inn enkeltvis. Mer interessant er det å legge inn mottakerne i en adresseliste.

Mottakerne kan adresseres gjennom mobiltelefonnummeret eller fødselsnummeret. Dersom fødselsnummeret benyttes vil SvarUt gjøre oppslag i Kontakt- og reservasjonsregisteret for å finne telefonnummeret til vedkommende.