edialogSvarUt er kommunenes og andre virksomheters kanal for sikker utgående post til innbyggere og andre virksomheter. SvarInn gir kommunene og virksomhetene muligheten til å få innkommet post direkte inn i sak/arkivsystemet.

Edialog gir kommunene og virksomheten muligheten til å tilby innbyggere og andre virksomheter en sikker kanal for å sende post til kommunen (virksomheten).

I dagens løsning er Edialog en integrert del av SvarUt.

Et eksempel

Et godt eksempel på bruk av de tre tjenestene er kommunen som sender brev til en innbygger og hvor kommunen ber om svar. Kommunen sender da dette gjennom SvarUt. Innbyggeren leser dette i Altinn, Digipost eller e-Boks. I forsendelsen finner innbyggeren lenken til Edialog-skjemaet. Innbyggeren logger inn og sender svaret til kommunen. Kommunen bruker SvarInn og får dette rett inn i sak/arkivsystemet. På denne måten håndteres altså både utgående post til personen og svaret i sak/arkivsystemet.

Vi anbefaler også å legge lenke til Edialog fra kommunens eller virksomhetens nettside på Internett, og oppfordre til bruk av denne fremfor usikker epost.

Hvorfor Edialog?

Fordelene med Edialog er flere:

  • Det viktigste er selvsagt at dette er en sikker kanal.
  • Det gir en sikker identifikasjon av avsenderen.
  • Det som sendes inn gjennom Edialog kan mottas i et fagsystem, forutsatt at kommunen (virksomheten) bruker SvarInn.

Vær oppmerksom på!

  • Avsender kan legge ved filer i alle formater, blant annet Word, Excel, osv.
  • I utgangspunktet er det brukeren av Edialog-skjemaet (avsenderen) som bestemmer med hvilket sikkerhetsnivå posten skal sendes.
  • Forsendelser som er sendt inn fra et Edialog-skjema blir aldri formidlet videre som brevpost. Dersom mottaker ikke har SvarInn vil forsendelsen bli sendt til Altinn.
  • Det er ikke i nåværende versjon av Edialog mulig å lage skreddersydde skjemaer.

Aktiviser Edialog ->