BRUK læremidler

Informasjon for tjenesten

Webinarer
Informasjon til Leverandører

Informasjon til kommunen

Et økosystem for digitale læringsmidler

BRUK er et nasjonalt utviklingsprosjekt for å utvikle et økosystem for digitale læremidler. Økosystemet skal fremme bedre tilpasset opplæring basert på læringsanalyse, metadatamerking av innhold, intelligent søkefunksjonalitet og forbruksbasert betaling.

I arbeidet med å realisere økosystemet samarbeider prosjektet med leverandører av digitale læremidler og verktøy. Ordningen ble pilotert skoleåret 2021-22 og 2022-23 med egne deltakerskoler i Oslo og -leverandører.

Økosystem for digitale læremidler med bruksbasert betaling (osloskolen.no)

Fleksibelt og tilgjengelig

Deltakerskolene betaler etterskuddsvis basert på faktisk bruk av disse produktene. Bruken beregnes ut fra antall Feide-pålogginger til aktuelt produkt og eventuelt elevens aktiviteter i produktet. Oversikt over dette og samlet pris er tilgjengelig i verktøyet “Bruk”, som skoleleder og IKT-ansvarlig ved deltakerskoler har tilgang til (brukerveiledning for Driftsportalen beskriver hvordan IKT-ansvarlig vedlikeholder dette).

Sitat

Sitat kilde (alder)

Informasjon for leverandører

Siste frist for registrering/endring av priser for leverandører som ønsker å delta i pilotprosjektet til KS er 14.juni.

Informasjon til pilot leverandører

Tjenesten er i første fase en tvilling av AVT2-prosjektet sin tekniske løsning, som Oslo utviklet og driftet for prosjektet. Vi har også fått kopiert over det oppdaterte innholdet i databasen, med unntak av oppdaterte priser som er satt for Oslo sin anskaffelse. Det betyr i praksis at for tjenester som var med i AVT2, så er prisene for Q2-24 det som ligger inne som «default». For nye tjenester (som ikke var registrert i AVT2), så blir default pris satt til 2 kr pr innlogging, og 8 kr makspris (som det står i avtalene)


Vi jobber parallelt med å oppdatere databasen med endringer som er kommet og tilpasse løsningen. Dette kan være å deaktivere leverandører som ikke skal delta i piloten, oppdatere ikoner, video og tekst osv. Vi samarbeider som nevnt med Oslo på dette området i denne fasen, så dersom dere ber om endringer i tjeneste-omtale el.l., vil det oppdateres for både Osloskolen og KS-piloten, med mindre dere ønsker noe annet.


Kontaktpersoner som er lagt inn i databasen har mulighet for å logge inn og endre informasjon, inkludert priser. Disse kan også gi tilgang til andre personer i egen virksomhet.


Vi understreker at frist for å sette/endre priser på tjenestene fredag 14.juni er avtalefestet og «absolutt».

Dersom dere ikke går inn og endrer pris vil default pris gjelde ved skolestart, og som utgangspunkt for videre prising dette skoleåret

Ofte stilte spørsmål

Hvilke Feidebrukernavnsuffix (realm) gjelder for kommuner som deltar i ordningen?

Realm er teksten til høyre for @-tegnet i Feide-brukernavnet (eduPersonPrincipalName). For deltakerkommunene og Osloskolen er realm-verdiene følgende:

 • Osloskolen: @feide.osloskolen.no
 • Inderøy: @inderoy.kommune.no
 • Steinkjer: @steinkjer.kommune.no
 • Snåsa: @snasa.kommune.no
 • Nittedal: @nittedal.kommune.no

Vestfold: @vtfk.no (fra august 2024 endres dette til @vestfoldfylke.no)

Hvilket endepunkt skal bokåpninger sendes til for de ulike kommunene?

Bokåpninger fra kommunene som deltar via KS sendes til bruk.ks.no. (Bokåpninger for brukere fra Osloskolen sendes til bruk.osloskolen.no)

KS vil i første omgang benytte samme datakilde som Osloskolen, frem til de får satt opp en egen. Tidspunkt for når KS sin datakilde er klar er ikke fastsatt. Fram til dette er på plass vil dermed eneste forskjellen være en ulik URL basert på om brukeren som åpner en bok er fra «Osloskolen» eller «KS». Når KS får sin egen datakilde vil leverandøren kunne be om tilgang til denne i Feides kundeportal på samme måte som leverandøren har gjort for Oslo kommune. Forskjellen når KS får sin egen datakilde vil være at også token for kall til datakilden må hentes for KS sin datakilde når kall gjøres mot dem.

Oppsummert vil forskjellen på miljøene være:

 • URL for api kall
 • Etter KS får egen datakilde:
  • Audience ved token exchange
  • Tilgang til KS sin datakilde kreves før det tas i bruk

Er det slik at når jeg har lagt inn pris for én av deltakerkommunene på bruk.ks.no, blir prisen med over til de andre deltakerne?

Det stemmer – det er en felles pris som legges som gjelder for alle deltakerkommunene.

Maler for ROS og DPIA

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Last ned mal for ROS

Last ned mal for DPIA

WCAG-sjekkliste

Alle offentlige nettsider og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring i Digdirs sentrale løsning uustatus.no. Vi har laget sjekklister som kan brukes som mal for utfylling av tilgjengelighetserklæring for våre tjenester.

Last ned WCAG-Sjekklistene for Bruk – bruk.ks.no

Informasjon for kommuner

Avtaler og priser

For å ta i bruk Digitalt ledsagerbevis må kommunen i tillegg til hovedavtale signere tjenestevedlegg.

Last ned tjenestevedlegg for Digitalt ledsagerbevis

Prisen for digitalt ledsagerbevis ligger i prislisten.

Prislisten for Fiks-tjenester

Veiledere

Aktivering og konfigurering av tjenesten gjøres via https://forvaltning.fiks.ks.no. Du kan signere tjenstebilaget manuelt (print, signer og send til fiks@ks.no) eller signere digitalt når du aktiverer tjenesten.

Les mer om aktivering av tjenesten og følg denne brukerveiledningen.

Enkel veiledning for hvordan løsningen fungerer for saksbehandler

Maler for ROS og DPIA

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Last ned mal for ROS for Digitalt ledagerbevis

Last ned mal for DPIA for Digitalt ledsagerbevis

WCAG-sjekkliste

Alle offentlige nettsider og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring i Digdirs sentrale løsning uustatus.no. Vi har laget sjekklister som kan brukes som mal for utfylling av tilgjengelighetserklæring for våre tjenester. Fyll ut tilgjengelighetserklæring på uustatus.no både for nettsiden ledsagerbevis.no og for begge apps (for Android og iPhone). Siste versjonsnummer av appen som er tilgjengelig finner du i Google Play og App Store.

Last ned WCAG-Sjekklistene for app og nettsiden – Digitalt ledsagerbevis

Ofte stilte spørsmål

Blir det sendt kopi av vedtaksbrevet til kommunen?

Ja, kopi av brevet blir sent med Svarut til kommunen.

Hvordan bytter jeg telefonnummer på et ledsagerbevis som allerede er registrert?

Velg fanen for søk i historikk, søk frem ledsagerbeviset på navn eller fødselsnummer. Velg Vis ledsagerbevis og trykk endre på telefonnummeret du ønsker å endre. Du kan endre på eier av ledsagerbeviset eller/og på foreldre og Verge.

Hva må jeg gjøre hvis innbygger endrer telefonnummer?

Gå inn på det registrerte ledagerbeviset og oppdater med nytt telefonnummer.

Hvordan håndterer vi det fysiske ledsagerbeviset når løsningen bare støtter digitalt?

Fysisk ledsagerbevis håndteres slik som i dag inntil vi får støtte for sentral produksjon av fysiske ledsagerbevis.

Skal alle få både fysisk og digitalt ledsagerbevis?

Dette må være en vurdering saksbehandler gjør i hvert enkelt tilfellet.

Hvor finner vi nye grafiske maler for fysiske ledsagerbevis?

Nye grafiske maler for fysiske ledsagerbevis ligger på Bufdir sine sider. De kan lastes ned her: Ledsagerbevis | Bufdir

Kan man sette ledsagerbeviset til «varig»?

Da må man sette år langt frem i tid, for eksempel gyldig til 2075. Det finnes ikke hurtigvalg som heter «varig».

Kan jeg endre flere parameter enn telefonnummer på et ledsagerbevis som allerede er opprettet?

Man kan idag kun endre telefonnummer på et ledsagerbevis som allerede er opprettet. Om du ønsker å endre andre parameter, som for eksempel antall ledsagere må du inndra ledsagerbevis og opprette nytt.

Kan jeg teste ledsagerbevis saksbehandlerverktøy og/eller ledsager app?

Vi har testbrukere for de som trenger å teste saksbehandlerverktøyet i vårt testmiljø. Send en henvendelse på fiks@ks.no for å få tildelt testbruker/info. Det samme gjelder dersom man vil se en test for ledsagerbeviset i appen. Henvendelsen må komme fra en ansatt i kommunen.

Hvilke kommuner benytter Digitalt ledsagerbevis?

Her er oppdatert liste over kommuner som har aktivert tjenesten: Kommuner – Ledsagerbevis

Webinarer

Ingen planlagte webinarer.