Fiks-tjenester videreutvikles kontinuerlig. I 2023 er fokus på universell utforming og visning av flere typer dokumenter, spesielt faktura og byggesaker.

Universell utforming

Universell utforming er ekstra viktig i 2023, på grunn av nye regelverkskrav. Vi har laget en tilgjengelighetserklæring. For at kommuner og fylkeskommuner også kan fylle ut sine egne tilgjengelighetserklæringer på uustatus.no for alle nettløsninger, har vi laget WCAG-sjekklister.

Byggesaker

I 2023 utvikles det integrasjon med flere saksbehandlersystemer. Det betyr at Min kommune også vil kunne få mer data om byggesaker. Viktig fokus i 2023 er derfor å utvikle et bra brukergrensesnitt for innbyggere og representanter for virksomheter for å kunne ha oversikt over byggesaker.

Veikart 2023 (oppdateres kontinuerlig)

Nyhetsinnlegg om leveranser i 2023

Informasjon om tilgjengelighetserklæring og WCAG-sjekkliste

Lenke til sist oppdatert WCAG-sjekkliste for Min kommune