Ta i bruk Min kommune

Veilederen tar for seg hva kommunen må gjøre i Fiks forvaltning for å kunne tilgjengeliggjøre forsendelser, byggesaker, fakturaer og annen data fra sitt fagsystem på Min kommune.

Før vi kan gå videre til konfigurasjonsbiten må tjenesten tas i bruk. Dette krever at tjenesteavtalen signeres av Fiks-administrator i kommunen. Avtalen signeres digitalt ved å trykke “Ta i bruk” på tjenesten, mer informasjon på denne lenken.

Opprett en integrasjon

For å koble fagsystemet mot Min kommune må det opprettes en integrasjon.

Trykk på tjenesten Min kommune og velg undertjenesten “Min kommune: Innsyn”.

Trykk “+ Opprett integrasjon” på høyre hånd.

Følg veiviseren for å opprette integrasjonen.

Navn: Gi integrasjonen et passende navn slik at dere vet hva integrasjonen brukes til.
Autorisert organisasjonsnummer: Må samsvare med virksomhetssertifikatet som benyttes i Maskinporten. Om du er usikker på hvilket org.nr. som skal benyttes her, ta kontakt med fagsystemleverandør.

Steg 2 – Her får du et brukernavn og integrasjonspassord som skal legges inn i fagsystemet som skal benytte integrasjonen.
Steg 3 – Her velger du hvilke tilganger integrasjonen skal ha. Innsyn-indeksering og Innsyn-søk er de to valgene:
Innsyn-indeksering velges dersom data skal tilgjengeliggjøres på Min kommune og for søk.
Innsyn-søk velges dersom man skal hente ut data fra Min kommune til ekstern løsning.

Opprette Dokumentlager konto for lagring av filer

OBS! Dette steget er avhengig av om fagsystemleverandør skal ha filene lagret hos seg selv, eller i Fiks Dokumentlager. Avklar med leverandør om dette steget er nødvendig for deg å gjennomføre.

Gå inn på Dokumentlager under tjenester i Fiks forvaltning.

Velg så “+ Opprett ny konto” på høyre hånd og gi kontoen et passende navn.

Trykk “Vis konto” på den nyopprettede kontoen.

Til slutt går vi inn på “Integrasjoner” i menyen og legge til integrasjonen vi opprettet tidligere.
Det er og mulig å opprette en egen integrasjon for opplastning av filer, men vi anbefaler å bruke den sammen integrasjonen.