Konfigurasjon av Min kommune

KS oppretter kommunen/virksomheten som bruker av Min kommune. Selve tjenesten finner du på https://min.kommune.no. For å konfigurere tjenesten må du logge inn i Fiks forvaltning.

Logg inn i Fiks forvaltning

Logg inn: https://forvaltning.fiks.ks.no/fiks-konfigurasjon/

  1. Om nødvendig, velg din kommune i funksjonen øverst til høyre.
  2. Fyll ut feltene i veiviseren du møtes med når du logger inn, (kommunenavn, fakturainfo, osv).
  3. Om nødvendig klikker du på menyvalget “Tjenester” og får følgende:
Skjermbilde fra tjenesteoversikten i Fiks folvaltning

Innsyn

Tjenesten benyttes for å tilby brukerne av Fiks min kommune innsyn i ulike tjenester.

Innsyn i SvarUt

Innbygger eller organisasjon kan se sine forsendelser fra kommunen. Dersom kommunen også benytter Edialog vil også brukernes forsendelser til kommunen være tilgjengelig.

  1. Velg tjenesten “Innsyn”, trykk for å konfigurere.
  2. Du bør se “SvarUt” i listen med integrasjoner. Velg denne.
  3. Du bør nå se SvarUt-avsenderne til kommunen. For å gjøre forsendelser fra disse avsenderne tilgjengelig for innbyggerne trykker du aktiver.

Innsyn i faktura

Innbygger eller organisasjon kan se sine fakturaer fra kommunene. Dette forutsetter at leverandøren av fakturasystem støtter visning på Min kommune.

Kommunale tjenester

Med denne tjenesten kan kommunen bygge en samling lenker til ulike nettbaserte selvbetjeningsløsninger. Det kan være lenker til kommunens skjemaer, portaler for kulturskole, foresattportaler for barnehage og SFO, osv.

  1. Velg tjenesten “Kommunale tjenester”, trykk for å konfigurere
  2. Klikk på “Opprett kommunal tjeneste” og fyll ut skjemaet.

Matrikkel/”Mine eiendommer”

Gjennom matrikkel-eier APIet kan det gjøres oppslag i matrikkelen. Dette kan enten brukes for å finne hvilke eiendommer en person eller organisasjon eier eller oppslag for å finne hvem som eier en spesifikk eiendom.

Lenke til Min kommune fra kommunens nettside

NB! Når du skal legge linken til Min kommune i f.eks. kommunens portal, må du passe på å legge ut lenken https://min.kommune.no, ikke den lenken som fremkommer når du logger på, som begynner på https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login…