Integrasjoner for bruk i egen MinSide-løsning

Dersom du skal benytte Innsyn for å få tilgang til f.eks. forsendelsene i SvarUt i en annen MinSide-løsning enn KS’ https://min.kommune.no, må du opprette en integrasjon.

Logg inn i Fiks forvaltning: http://forvaltning.fiks.ks.no/

Klikk på “Integrasjoner” i menyen til venstre:

Skjermbilde fra Fiks forvaltning - konfigurasjon_integrasjoner

Klikk på “Opprett ny integrasjon” og du fyller ut denne med et fritt valgt navn på integrasjonen. Organisasjonsnummeret som legges inn må være det samme som er brukt mot maskinporten i DigDir (tidligere Difi) og som også er benyttet i virksomhetssertifikatet der.

konfigurasjon_opprett_integrasjon

Klikk deretter på “Gå videre” og sjekk at alt er korrekt:

konfigurasjon_lagre_og_generer_integrasjon

Klikk “Lagre og generer passord” og du får følgende:

konfigurasjon_ferdig_integrasjoner

Du må da kopiere og lagre integrasjonspassordet på et trygt sted. ID og passord skal brukes i konfigurasjonen av din egen MinSide-løsning.