Min kommune – barnevern

OBS! Denne tjenesten er ikke tilgjengelig ennå. Tjenesten lanseres til pilotkommunen i løpet av august 2024. Planlagt lansering for andre kommuner er fra og med oktober. Informasjonen på denne siden er ikke ferdigstilt. Ta kontakt med oss på fiks@ks.no hvis du har planer å ta i bruk tjenesten eller innspill til denne nettsiden.

Teknisk dokumentasjon kommer

Større tillit til barnevernet

Barn, unge og foresatte får en trygg kanal å samarbeide med barnevernet om egen sak.

Mer eierskap over egne data

Involverte i en barnevernssak kan følge med på egen sak, be om innsyn og gi samtykke på en egen digital flate.

Sikkert for alle

Innlogging skjer via ID-porten på høyest nivå. Saksbehandlere tilgjengeliggjør data rett fra fagsystemet dokumentene ligger i.

Digitale innbyggertjenester gir ansatte i barnevernet hjelp til å utføre tjenester mer effektivt og med reell medvirkning.

Prosjektmedarbeider Digibarnevern i Trondheim kommune

Ta i bruk Min kommune – barnevern

Avtaler og priser

For å ta i bruk Min kommune – barnevern må kommunen i tillegg til hovedavtale signere tjenestevedlegg. Tjenestevedlegget er databehandleravtalen mellom kommunen som behandlingsansvarlig og KS Digitale fellestjenester som databehandler. Kommunen må i tillegg til hovedavtale og tjenestevedlegg også akseptere vilkårene for Digifin. Begge dokumentene kan signeres elektronisk ved å velge ‘Ta i bruk tjenesten’ på våre forvaltningssider. Du kan se innhold i dokumentene her:

  • Last ned tjenestevedlegg til Min kommune – barnevern  (PDF) – kommer!
    Vilkår for tilknytning til Min kommune – barnevern – Digifin (PDF) – kommer!

Tjenesten er finansiert med prosjektstøtte gjennom «Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» – forkortet ‘Digifin’. Prosjektstøtten tilbakebetales til Digifin gjennom en engangskostnad for alle kommunene som tar løsningen i bruk. Avgift betales én gang og gjelder da for både Min kommune – barnevern og Chat – barnevern:
– Kommuner < 6300 innbyggere: 25000 kr
– Kommuner > 6300 innbyggere: 10,30 kr per innbygger

KS vil fakturere for bruk av Min kommune – barnevern. Prisen fastsettes etter forventning i løpet av mars/april 2024. Det legges opp til en fastpris og en variabel innbyggerpris.

I tillegg må kommunen ta i bruk tjenesten Min kommune. Over 170 kommuner bruker og betaler allerede for denne løsningen. Hvis kommunen ikke har tatt i bruk Min kommune må kommunen betale Dififin-avgiften for etablering, samt månedspris for bruk.

Logg inn her for å se prisoversikt med priser for alle Fiks-tjenester
(kommuneadministratorer kan ta kontakt på fiks@ks.no for passordet)

Veiledere

OBS! Min kommune – barnevern tilgjengeliggjør informasjon fra fagsystem for innbyggere. Innbyggere kan også sende informasjon til barnevernets fagsystem. Denne løsningen kan altså kun tas i bruk av kommuner som bruker et fagsystem som har utviklet integrasjon med Min kommune – barnevern. Både Visma og Netcompany er i gang med utvikling av denne integrasjonen. Ta kontakt med fagsystemleverandør for veiledning som gjelder oppsettet i fagsystemet.

Løsningen må også konfigureres på Fiks-administorsider. Kommunen trenger informasjon fra fagsystemleverandør for riktig oppsett. En administrator i kommunen med tilgang kan sette opp Min kommune – barnevern på våre forvaltningssider.

Her vil det komme informasjonen som du trenger for å oppsett av tjenesten og tilgangsstyring.

Sikkerhetsdokumentasjon (ROS og DPIA)

Vi har laget maler kommunen kan ta utgangspunkt i for egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Risikoene er basert på ROS-grunnlaget. Dette er en produktbeskrivelse som beskriver arkitekturen, datatypene og interessenter.

Disse dokumentene er utarbeidet i samarbeid med pilotkommuner og skal være til hjelp for kommunenes egne vurderinger. Kommunen må selv tilpasse innholdet til kommunens situasjon. ROS- og DPIA-mal hjelper å identifisere tiltak som kommunen må gjøre for at risiko med å bruke løsningen reduseres til et akseptabelt nivå. Siden løsningen gjelder barnevernssaker, er dataene som behandles i løsningen av høy sensitivitet, og det er ekstra viktig at kommunen gjør nøye vurderinger. Vi setter pris på alle innspill og spørsmål, og vil oppdatere dokumentasjon ved nye innspill og evalueringer.

OBS! Disse dokumentene vil ferdigstilles i en endelig første versjon i forbindelse med pilotering av tjenesten vår 2024. Vi tilgjengeliggjør dokumentene i en uferdig versjon for at kommuner kan sette i gang med egne vurderinger og gi tilbakemeldinger som vil gjøre neste versjon bedre.

WCAG-sjekkliste

KS Digitale fellestjenester sørger for at brukergrensesnittet av Min kommune – barnevern er universelt utformet. Det er kommunens ansvar at dokumentene fra fagsystemet, som tilgjengeliggjøres til innbyggeren gjennom løsning, er universelt utformet.

Alle offentlige nettsider og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring i Digdirs sentrale løsning uustatus.no. Vi vil publisere en sjekkliste i forbindelse med pilotering i vår 2024. Kommunen kan bruke sjekklisten som utgangspunkt for utfylling av tilgjengelighetserklæring. Du finner sjekklisten på denne nettsiden:

Andre relevante Fiks tjenester

For å ta i bruk Min kommune – barnevern må kommunen også ha tatt i bruk:

  • Min kommune (lenke til informasjon om tjenesten)
  • For en del funksjonalitet må kommunen også bruke Fiks dokumentlager (lenke til oppsett på Fiks-administratorsiden).

KS Digitale fellestjenester tilbyr to andre løsninger innenfor barnevern, som kan brukes uavhengig av hverandre:

Standardpresentasjon til nedlasting og bruk

Her kan du laste ned et sett med foiler om løsningene Chat – barnevern og Min kommune – barnevern. Du kan bruke foilene (eller et utvalg) til å informere internt i kommunen. Info er nyttig for ansatte som jobber med barnevern, IT, personvern og arkiv. Foilene omhandler behov og funksjonalitet som dekkes, samt praktisk informasjon om kostnader, sikkerhet og personvern og andre viktige tema for å kunne ta i bruk løsningene.

  • oppdatert powerpoint kommer!

Vi vil oppdatere foilene regelmessig, og her kan du alltid finne siste versjon. Gi innspill til fiks@ks.no hvis du savner informasjon eller har innspill til foilene.