VIl du helst slippe å legge inn alle brukerne i din kommune manuelt, samt legge til rette for enkel pålogging?

Brukersynkronisering og påloggingsløsning


Synkronisering mellom kunders kildesystem og KS Læring

Synkroniseringen mellom kundens kildesystem og KS Læring har to hoveddeler. Første del må konfigureres for at den andre delen skal fungere, men den første delen kan også operere selvstendig. Med kun første del blir brukerne synkronisert inn i KS Læring under kommunenoden.

  • Del 1: Brukersynkronisering (sentralisert brukerstreng) er fullført.
  • Del 2: Synkronisering av roller og organisasjonsstruktur (API) er i pilotering.

Single Sign On (SSO)

Dette er en standard påloggingsprosess, som gjør det enklere for brukere å logge inn i KS Læring.

Det er mulig å sette opp SSO både med Fødselsnummer som identifikator, eller en annen valgfri identifikator.

Hva koster det?

Send en mail til kslaring@ks.no for å få prisoversikten.

KS læring kan ikke benyttes av brukere med adressesperre kode 6 og 7.

Fremgangsmåte

Hvordan går du frem?


Kommunen/kommunesamarbeidet bestiller løsningen

Det første som må gjøres er å sende inn en henvendelse til fiks@ks.no. Når henvendelsen mottas, opprettes en sak hos KS Læring, og det er i denne saken resten av kommunikasjonen i hovedsak foregår.

Saken registreres

Kundekontakt underveis

Den personen som sendte inn bestillingsskjemaet vil bli kontaktet underveis i prosessen. Det er også mulig å involvere andre, for eksempel teknikere, i dialogen underveis. Særlig under testing av endepunkt og import. Noen ganger vil det være behov for teamsmøte for å avklare utfordringer som dukker opp. Dette avtales eventuelt underveis.

Brukerstøtte for KS læring holder åpent mellom 08:00-16:00 på hverdager. Henvendelser kan sendes kslaring@ks.no. Informasjonsside