KS læring en kompetanseplattform for kommunal sektor

Hva er viktig før implementering?


Utføre DPIA og ROS

Alle kommuner som tar i bruk verktøyet KS læring, må utføre DPIA og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). KS har laget maler for ROS og DPIA som ligger tilgjengelig her.

Signere avtaler

KS Læring driftes og forvaltes av Digitale fellestjenester i KS, og er en del av FIKS-plattformen. Alle kommuner som skal benytte verktøyet må signere tjenestevedlegg for KS læring, i tillegg til hovedavtalen for FIKS-plattformen. Tjenestevedlegg og hovedavtalen ligger tilgjengelig her.

Konfigurere tjenesten og tilgangene

Brukerstøtte konfigurere opp tjenesten og registerer en Administrator. Den som blir satt opp som Administrator (Organisasjonssuperbruker) kan delegere rettigheter/roller til andre i kommunen.

KS læring kan ikke benyttes av brukere med adressesperre kode 6 og 7.

Brukersynkronisering og Single Sign On

For smidigere og enklere pålogging for brukere av KS Læring, anbefales det at det settes opp en brukerimport inn i KS læring, og en tilhørende påloggingsløsning. Les mer om Brukersynkronisering og Single Sign on her

Tips og råd ved implementering av

Etabler et prosjekt

Kartlegg hvem skal ha hvilke roller.

  • Administrator
  • Kursansvarlig
  • Superbruker
  • Leder
  • Ansatt

Beskrivelse av rollene finner du her.

Opplæring

Tilpass opplæringsmatriell til din organisasjon. Maler for opplæringsmateriell finner du nedenfor.

Har du rollene Administrator, Superbruker og Kursansvarlig så bør du også få gjennomgang av opplæringsmaterialet for rollene Ansatt og Leder.

Ønsker dere tilgang til demo-kommune for å bli kjent? Send en e-post til kslaring@ks.no.

Planlegg oppstarten

  • Sette dato for oppstart.
  • Sette dato for opplæring, enten før oppstart eller like etter oppstart.
  • Inviter deg selv inn i ledermøter og presenter KS læring med tilhørende gevinster.
  • Legg til rette for at de ansatte kan ta opplæring på KS læring digitalt.
  • Ha opprettet en oversikt over superbrukere som kan bistå med litt brukerstøtte lokalt.

KS læring har et eget hjelpesystem med mange gode veiledere. Ta en titt her.

Deling av kompetanse skaper verdi i kommunal sektor

Maler for opplæringsmateriell


Presentasjoner

Maler for presentasjoner. Tilpass de din kommune og bruk de i opplæringen

Presentasjon fra e-kommune – KS Læring som felles løsning for kompetanseutvikling

Fora for erfaringsdeling og brukermedvirkning

Brukermedvirkning KS Læring

Informasjonsforum