KS Digitale fellestjenester har utviklet en funksjon som del av tjenesten Fiks vaksine, for å hente ut vaksinasjonslister som kan benyttes i vaksinasjonsplanlegging. Tjenesten sammenstiller informasjon fra folkeregisteret og SYSVAK (vaksinasjonsregister) for å vise status på vaksinasjon i din kommune.

Dette er en løsning som alle kommuner kan benytte.

Hvordan ta i bruk vaksinasjonslister?

Funksjonen forutsetter at Fiks-tjenestene Fiks folkeregister og Fiks vaksine er aktivert.

Kommuner som ønsker å bruke APIet Fiks Vaksine, må søke FHI via kommunelegen dersom dette er en del av overvåkning av Covid-19. Søknad sendes til: sysvak.data@fhi.no

For mer informasjon om statistikk fra SYSVAK, se her: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/sysvak/.

Når et utleveringsvedtak foreligger må kommunen aktivere integrasjon under Fiks vaksine mot Fiks folkeregister og legge til brukere som skal hente ut vaksinasjonslister på vegne av kommunelegen.

Brukerveiledning vaksinasjonslister