Brukerveiledning vaksinasjonslister

Slik gir du tilgang til å hente ut vaksinasjonslister (Excel):

For å benytte denne tjenesten må kommunelegen søke FHI om utleveringsvedtak. Les mer om hvordan du søker her.

 1. Logg deg på https://forvaltning.fiks.ks.no
 2. Aktiver tjenesten Fiks vaksine
 3. Signer tjenestebilaget digitalt
 4. Aktiver tjenesten Fiks folkeregister – Les mer om hvordan aktivere Fiks folkeregister
 5. Aktiver integrasjonen mot Fiks folkeregister under innstillinger på Fiks vaksine

6. Gå til fanen for brukere og opprett de som skal bestille vaksinasjonslister

Hvordan bestille vaksinasjonslister?

Logg deg på https://helse.fiks.ks.no

For å bestille vaksinasjonsliste kan du hente ut på en avgrenset aldersgruppe.

Eksempel: Hvis du velger fra og med

 • 1947 til 1900 vil du få en liste som viser alle som fyller 75 i år og opp til 122 år.
 • 2015 til 2022 vil du få en liste som viser alle fra 0 til de som fyller 7 år i år

Når man henter ut store aldersintervaller vil det ta litt tid å generere listen. Ikke lukk fanen, men vær tålmodig.

Hvordan ser listen ut?

Listen er sammensatt av informasjon fra Folkeregisteret og Kontakt og reservasjonsregisteret og Vaksinasjonsinformasjon fra SYSVAK. Dette vises i Excel og du kan selv sortere som du ønsker.

Felter fra Folkeregisteret:

 • Fødselsnummer
 • Alder
 • Fødselsdato
 • Fornavn
 • Mellomnavn
 • Etternavn
 • Bostedsadresse
 • Oppholdsadresse
 • Bostedskommune

Felter fra Kontakt og reservasjonsregisteret

 • Telefonnummer

Felter fra SYSVAK

 • Annen vaksinasjon siste 15 dager (Viser om innbygger har hatt annen vaksinering siste 15 dager siden dagen vaksinasjonslisten er generert)
 • Vaksinedose 1
 • Vaksinasjonsdato 1
 • Registreringssted
 • Vaksinedose 2
 • Vaksinasjonsdato 2
 • Registreringssted
 • Vaksinedose 3
 • Vaksinasjonsdato 3
 • Registreringssted
 • Vaksinedose 4
 • Vaksinasjonsdato 4
 • Registreringssted
 • Vaksinedose 5
 • Vaksinasjonsdato 5
 • Registreringssted
 • Vaksinedose 6
 • Vaksinasjonsdato 6
 • Registreringssted
 • Vaksinedose 7
 • Vaksinasjonsdato 7
 • Registreringssted
 • Vaksinedose 8
 • Vaksinasjonsdato 8
 • Registreringssted