Smittesporing er en del av Fiks smittevern, et digitalt verkøty for kommunelegen for støtte i blant annet smittesporingsarbeidet for smittsomme sykdommer. Tjenesten er utviklet basert på erfaringer fra covid-19-pandemien. Tjenesten bidrar til en mer effektiv hverdag og legger til rette for dokumentasjon av smitte i din kommune. Du kan følge trender og se gjentagende tilfeller av smitte for å sette i gang eventuelle tiltak.

Hvilke sykdommer kan det smittespores på?

Tjenesten kan brukes til smittesporing på tuberkuolse og andre sykdommer. Du kan enkelt registrere alle som skal følges opp og deres nærkontakter.

I modulen for Tuberkulose kan du enkelt registrere tilfeller som skal følges opp og registrere prøvesvar. Blir det påvist smitte kan du enkelt registrere nærkontakter og følge opp den smittede og dens relasjoner.

I modulen for Andre sykdommer ligger følgende sykdommer hvor man kan følge opp smitte og nærkontakter.

 • Meningitt
 • MRSA
 • Ehec(E. coli)
 • Gonore
 • Salmonella
 • Resistente bakterier
 • Hepatitt A
 • Meslinger
 • Apekopper
 • Giardia
 • Legionella

Det er utarbeidet dashboard hvor du enkelt kan holde oversikt og se smittehistorikk på de forskjellige sykdommene.

Hva kommer av funksjonalitet?

Vi jobber tett med brukerrådet for å videreutvikle løsningen for å dekke kommunens behov.

Lenke til produksjonsmiljøet https://helse.fiks.ks.no/smittevern/index

Testmiljø

Ønske du å logge deg på testmiljøet for å bli kjent med funksjonaliteten? Send en e-post til fiks@ks.no så oppretter vi din kommune og lager fiktive brukere til deg. Spesifiser hvor mange brukere din kommune har behov for. Flere kan logge seg inn med samme bruker samtidig.

helse.fiks.test.ks.no/smittevern

Brukerveiledning

Hvordan registrere et tilfelle for oppfølging av tuberkulose?

Leveranser Fiks smittevern

Oversikt over leveranser på Fiks smittevern