Endringer i arbeidslister

I denne versjonen har vi gjort noen endringer i arbeidslister som skal gjøres at arbeidsflyten er litt mer logisk og gir mening. Største endringen er at det nå finnes en ny arbeidsliste for Indekser som har kommet inn i dag.

Beskrivelse av hvordan arbeidslistene fungerer nå:

Indeksoppfølging i dag– Inneholder alle tilfeller med planlagt helsestatus i dag
– Hvis helsestatus planlegges frem i tid, vil tilfelle komme opp i denne listen den dagen helsestatus er planlagt
– Utløpte helsestatuser som ikke er håndtert
– Siste isolasjonsdag i dag eller ikke satt
Nye indekser i dag– Inneholder alle nyregistrerte indekser uavhengig av kanal
– Når tilfellene åpnes og helsestatus fylles ut vil tilfellet blir borte fra denne listen
Alle under oppfølging– Inneholder alle tilfeller som ikke er markert som avsluttet
Ikke sendte sendte klinikermeldinger– Viser alle tilfeller hvor klinikermelding ikke er innsendt.
Avsluttet oppfølging– Inneholder alle tilfeller som er merket for avsluttet oppfølging
Mine tildelte oppgaver– Viser alle indekser tildelt din bruker, for videre oppfølging
Ikke tildelte oppgaver– Viser alle indekser som ikke har blitt tildelt en smittesporer
Alle tildelte oppgaver– Viser alle indekser som har blitt tildelt en smittesporer
Selvregistrerte personer– Inneholder alle personer som er registrert igjennom selvregistreringsskjema

Ny dashbord

Vi har også fått på plass nytt dashboard som gir oversikt over antall registrerte indekser. Både manuelt registrerte, selvregistrerte og selvregistrerte med bekreftet PCR test: