Dashboard for rapportering på Vaksinasjon

Vi har utarbeidet ett nytt dashboard med oversikt over antall smittede(positive prøvesvar) innenfor aldersintervaller og vaksinasjonstatus. Dette er fremstilt i tabeller.

Det finnes to tabeller — en som viser antall og en som viser prosentdel — for hver av de følgende vaksinasjonskategoriene:

 • Alle indekser som er uvaksinert
 • Alle indekser som har fått dose 1
 • Alle indekser som har fått dose 1 + 2
 • Alle indekser som har fått dose 3

Tabellene sjekker kjønn, alder, og om indeksen har positivt testresultat, og vil deretter se på vaksine informasjon:

 • Uvaksinert:
  • Vaksine 1.dose – type må enten har status ‘ikke vaksinert’ eller være blank
  • Vaksine 1.dose – dato må være blank
 • Har fått dose 1:
  • Vaksine 1.dose – type må ha en verdi men kan ikke være ‘ikke vaksinert’ eller vaksine type Janssen
  • Vaksine 2.dose – type og -dato og vaksine 3.dose – type” og -dato må være blank.
 • Har fått dose 1 + 2:
  • Vaksine 1.dose – type og Vaksine 2.dose – type må ha en verdi men kan ikke være ‘ikke vaksinert’ eller vaksine type Janssen
  • Vaksine 3.dose – type” og -dato må være blank
 • Har fått dose 3:
  • Vaksine 1.dose – type må ha en verdi men kan ikke være ‘ikke vaksinert’
  • Vaksine 2.dose – type må ha en verdi men kan ikke være ‘ikke vaksinert’ eller vaksine type Janssen
  • Vaksine 3.dose – type må ha en verdi men kan ikke være ‘ikke vaksinert’

Fordi Janssen vaksine teller som fullvaksinert etter kun én dose, er indekser som mottok denne vaksinen ekskludert fra resultatene vist i tabellene “Har fått dose 1 + 2” og “Har fått dose 3”.

Prosenttabellene viser hvilken prosentandel av hver aldersgruppe tilhører vaksinasjonskategorien vist i tabellen. For eksempel: hvis det er tre indekser i aldersgruppen 26-30 som er uvaksinert, en som har fått dose 1, og ingen som har fått dose 2 eller 3, vil de som er uvaksinert vises som 75% i tabellen “Uvaksinert” og den som har fått dose 1 som 25% i tabellen “Har fått dose 1”.