Kopiering av vaksinestatus informasjon fra SYSVAK til profilinformasjon

Vi har viderutviklet oppslag mot SYSVAK slik at dere enkelt kan automatisk kopiere vaksinestatus til indeks profilen i Fiks Smittesporing ved et tastetrykk.

Du vil få opp et oversiktsbilde hvor det fremkommer differansen over registrert informasjon i feltene for vaksine. Hvis type- eller datofeltet er tomt i Fiks smittepsoring vil den vise “mangler”. Hvis type- eller datoinformasjonen ikke samsvarer med data fra SYSVAK vil brukeren bli varslet om det. Smittesporer må ta stilling til å overskrive informasjonen med det som er registret i SYSVAK.

Vi forutsetter at det som ligger i SYSVAK er korrekt, da dette er registret av laboratoriet.

Arbeidsprosessen:

  1. Åpne Tracker Capture.
  2. Åpne Indeksregistrering eller Nærkontaktregistrering og registrer en ny indeks eller åpne en eksisterende indeks
  3. Sjekk at fødselsnummeret er fylt ut i indeksprofilen
  4. Trykk på “Hent vaksinestatus”
  5. Sjekk oversikten i Vaksinestatus-vinduet og trykk på “Oppdater vaksinestatus” for å fullføre kopiering av vaksinestatus informasjon fra SYSVAK