Tredje felt for registrering av vaksine

I programmene Indeksregistrering og Nærkontaktregistrering finnes det nå felter for registrering av tredje vaksinedose.

Arbeidsprosessen:

  1. Åpne Tracker Capture.
  2. Åpne Indeksregistrering eller Nærkontaktregistrering.
  3. Trykk på Registrere og bla nedover for å finne de nye feltene.

Ny dashboard

Vi har laget en ny dashbord som er et ledd i å få bedre oversikt og rapportering. Dashbordet har to diagrammer — en for indeks og en for nærkontakter — som viser en oversikt over antall registrerte per aldersgruppe per dag siste 14 dager inkludert i dag, og to lister som viser alle registrerte fra samme periode ved navn.

Kriteriene som må oppfylles for at alt skal vises riktig her er at fødselsdato og kjønn på indeksperson er lagt inn, i tillegg må testresultat være registrert til positiv. For nærkontakter trenger man kun at fødselsdato og kjønn er lagt inn.

Ved siden av diagrammene og listene finnes en beskrivelse om hvordan de fungerer. Dashbordet oppdateres annenhver time.

Arbeidsprosessen:

  1. Åpne Dashboards
  2. Trykk på 08. Oversikt over registreringer siste 14 dager inkludert inneværende dag

Justert rekkefølgen på attributter i Indeks- og Nærkontaktregistreringsskjemaer

Vi har justert rekkefølgen på flere attributter i registreringsskjemaet til programmene Indeksregistering og Nærkontaktregistrering så skjemaene ser litt mer ryddig ut.