Endre default antall treff per side fra 50 til 150

I arbeidslister i tracker capture vises det nå 150 rader per side i stedet for 50.

Arbeidsprosessen:

  1. Åpne Tracker Capture.
  2. Åpne Indeksregistrering eller Nærkontaktregistrering.
  3. Bla nedover i de forskjellige arbeidslister og se endringen i “Antal rader per side”.

Feilmelding når registrering av data ikke lagres.

Programmet viser nå en feilmelding når bruker er logget ut og data ikke blir lagret. Bruker må da logge seg på på nytt før arbeidet kan fortsette.

Nytt profil-felt for indeks og nærkontakt som heter “Klasse”

Det var et behov for å få et nytt felt i profilen til indekser og nærkontakter. Under feltet «Navn og adresse på arbeidssted, studiested, skole, barnehage og lignende» er det nå laget et felt for å registrere «Klasse».

Arbeidsprosessen:

  1. Åpne Tracker Capture.
  2. Åpne Indeksregistrering eller Nærkontaktregistrering og opprett en ny indeks eller nærkontakt.
  3. Det nye feltet “Klasse” finnes under feltet “Navn og adresse på arbeidssted, studiested, skole, barnehage eller lignende”.

Opprett flere nærkontakter automatisk ved å importere fra Excel-mal direkte inn i klynge

I klyngeregistrering er det nå er mulig å importere klasselister fra en Excel fil.

Arbeidsprosessen

  1. Opprett en ny klynge eller åpne en eksisterende klynge.
  2. Under Nærkontakter, finnes det en lenke som heter “Hent fra excel-fil”.

Brukerveiledning til denne funksjonen finnes her.