Fikset feil i Arbeidsliste “Alle tildelte oppgaver”

  • I denne arbeidslisten i programmene Indeksregistrering, Nærkontaktregistrering og Innreiseoppfølging, finnes det en kolonne “Tildelt programbruker” med navnet til tildelt smittesporer. Det var en feil i versjon 1.24.0 som viste feil person som Tildelt programbruker og det er fikset nå.

Arbeidsprosessen:

  1. Åpne Tracker Capture.
  2. Åpne Indeksregistrering, Nærkontaktregistrering eller Innreise program
  3. Finn arbeidslisten “Alle tildelte oppgaver” og der finnes det en kolonne “Tildelt programbruker”
  4. Trykker inn på profilen til indeksen eller nærkontakten og sjekk at riktig programbruker er blitt tildelt.

Bedre beskrivelse av vaksinestatus på en person som ikke har fått noen vaksine

Når man sjekker vaksinestatus på en person som ikke har fått noen vaksine, det viste en melding at du ikke har tilgang til å se status. Nå sier meldingen at ingen vaksine er registrert.

Arbeidsprosessen:

  1. Skriv inn gyldig fnr (som ikke har vaksine) i feltet øverst på profil
  2. Trykk på hent vaksine

Fikset feil rekkefølge på vaksinedoser

Det var en feil i rekkefølge av vaksine doser hvor Siste vaksinedose viste som første.

Arbeidsprosessen

  1. Søk opp vaksinestatus på en gyldig fnr (av en person som har fått flere doser)
  2. Se på vaksinedoserekkefølgen
  3. Sjekk at første dose er lengst tilbake i tid og siste dose er den nyeste