Nytt alternativ som tilhører MSIS-meldingen 

 • I bakgrunnsundersøkelse på indikasjon er det nå kommet et nytt alternativ som heter: Screening/massetesting Covid-19. Dette mappes nå til MSIS-meldingen og blir med ved innsending. 

Her ser du det nye alternativ “Screening / massetesting” 

Arbeidsprosessen 

 1. Åpne Tracker Capture og registrere en test case 
 1. Legg inn alle kriterier som innsending til klinikermelding  
 1. Under indikasjon kan du nå velge Screening/massetesting 

Vaksinestatus til MSIS-melding 

 • Ved innsending til klinkermelding vil nå vaksinestatus bli med, basert på at Type vaksine er satt med en av vaksinetypene – da settes klinikermelding til vaksinert. Er den ikke fylt ut settes klinikermelding “vaksinestatus = ukjent” og hvis man velger ikke vaksinert mappes det til ikke vaksinert i klinikermelding. 

Arbeidsprosessen: 

 1. Åpne tracker capture og registrere en testcase i indeksprogram 
 1. Legg inn alle kriterier som innsending til klinikermelding krever 
 1. Sett en vaksinestatus på feltet: Type vaksine 
 1. Når alle påkrevde MSISfelter er fyllt ut kan man fullføre innsending til MSIS. 

Visning av vaksinestatus i profil 

 • I tidligere versjoner når man sto inne på persondashbord på en indeks eller nærkontakt ville man ikke se vaksineinformasjonen i profilboksen. I ny versjon er dette synlig uten at man må trykke rediger profil. 

Her ser du vaksineinformasjon i profilboksen 

Arbeidsprosessen: 

 1. Åpne Tracker Capture og åpne en indeks eller nærkontakt 
 1. Vaksineinformasjon er nå synlig i profilboksen 

Søk etter fødeland i profilregistrering 

 • I profilregistrering på indeks og nærkontakt finnes et felt som heter “Fødeland.” I tidligere versjoner fungerte det ikke å søke etter forskjellige fødeland her, men dette er nå rettet i ny versjon. 

Her ser du søkefeltet i bruk 

Arbeidsprosessen: 

 1. Åpne Tracker Capture. Registrer en indeks eller Nærkontakt 
 1. På personprofil – gå til fødeland 
 1. Nå kan du søke opp forskjellige land. 

Oppslag mot SYSVAK 

 • Ny funksjonalitet – i profilregistrering er det nå satt opp en knapp som heter vis vaksinestatus. Denne slår opp mot SYSVAK databasen for å lettere få oversikt over vaksinestatus til en person. 

Her ser du “Vis vaksinestatus” knappen 

Arbeidsprosessen: 

 1. Åpne tracker capture og finn en eksisterende indeks eller Nærkontakt med fødselsnummer  
 1. Trykk vis vaksinestatus under Fnr/hjelpenummer.  
 1. Du skal nå se at oppslag mot SYSVAK funker 

Fritak fra karantene 

 • I nærkontaktsregistrering er det nå lagt til en avkryssingsboks som heter fritak fra karantene. Trykker man på denne boksen blir alle felter som er under skjult. 

Her ser du den nye avkryssingsboksen “Fritak fra karantene 

Arbeidsprosessen: 

 1. Åpne tracker capture. Velg nærkontaktprogram  
 1. Registrer en case, og gå til steget: Oppfølging 
 1. Der ser man et felt som heter fritatt fra karantene. Trykker man på dette blir feltene under skjult.