Konvertering av Nærkontakt til indeks

 • Nå følger notater med når en nærkontakt er konvertert til indeks.
 • Hvis testresultat og helsestatus til en nærkontakt har noen verdier utfylt blir de med når nærkontakten er konvertert til indeks.
 • Nå avsluttes Nærkontaktregistrering automatisk når en nærkontakt er konvertert til indeks.

Her ser du at Nærkontaktregistrering er avsluttet og testresultatet har blid med etter konvertering av nærkontakt til indeks

Arbeidsprosessen:

 1. Åpne Tracker Capture og registrer en nærkontakt
 2. Fyll ut helsestatus, testresultat, og notater
 3. Overfør NK til indeksprogrammene ved å gå inn på den og bytt over til indeks.
 4. Indeksen skal ha helsestatus, testresultat og notat akkurat som det du fylte ut i NK

Opprettelse av bakgrunnsundersøkelse på personer med historiske data

 • Det er nå mulig å opprette ny indeksregistrering og bakgrunnsundersøkelse på personer som har historisk bakgrunnsundersøkelse fra før.

Arbeidsprosessen:

 1. Åpne Tracker Capture, og velg Indeksprogram
 2. Opprett en indeks, fyll ut bakgrunnsundersøkelse grundig, og avslutt hele indeksregistreringen når ferdig.
 3. Søk opp indeks du registrerte og avsluttet – trykk legg til ny og registrer.
 4. Da får du en ny smittesporing på denne personen og kan du opprette en ny bakgrunnsundersøkelse

Sortere personer i Klynge

 • Nå er det mulig å sortere personer i klynge på navn, etternavn, symptomstart, fødselsdato og dato for siste kontakt.

Her ser du Indekser sortert på Fødselsdato og Nærkontakter sorter på Siste kontakt

Arbeidsprosessen:

 1. Åpne Tracker Capture og velg klyngeregistreringsprogrammet
 2. Åpne en klynge som har både indekser og nærkontakter tilgjengelig – eller registrer ny klynge og koble til personer til klynge
 3. Nå kan du sortere på navn, etternavn, symptomstart, fødselsdato, og dato for siste kontakt

Arbeidsliste “Alle tildelte oppgaver”

 • I denne arbeidslisten i programmene Indeksregistrering, Nærkontaktregistrering og Innreiseoppfølging, finnes det nå en kolonne “Tildelt programbruker” med navnet til tildelt smittesporer.

Her ser du den nye kolonne “Tildelt programbruker

Arbeidsprosessen:

 1. Åpne Tracker Capture.
 2. Åpne Indeksregistrering, Nærkontaktregistrering eller Innreise program
 3. Finn arbeidslisten “Alle tildelte oppgaver” og der finnes det nå en kolonne “Tildelt programbruker”

Innreiseopfølging

 • Over arbeidsliste for Innreiseoppfølging vises det nå utvidet informasjon om hvordan det gikk på siste kjøring av synkroniseringen med en av disse statusene: AVSLUTTET, KJØRER, FEIL, ALDRI KJØRT.

Her ser du hvordan du få opp utvidet informasjon om siste kjøring av synkroniseringen

Arbeidsprosessen:

 1. Åpne Tracker Capture og Innreiseprogram
 2. Over arbeidslistekolonnene kan man utvide informasjon om hvordan det gikk på siste kjøring av synk

Felles hjelpenummer vises nå under Innreiseinformasjon

Her ser du Felles hjelpenummer vises under Innreiseinformasjon

Arbeidsprosessen:

 1. Åpne Tracker Capture og Innreiseprogram.
 2. Finn en innreisende å se at felles hjelpenummer vises under innreiseinformasjon

Hvis man trykker på “Vis prøvesvar” i en åpen indeks er det nå en inputfelt der innreiseoppfølger selv kan fylle inn søkekriteriet.

Her ser du hvordan det ser ut

Arbeidsprosessen:

 1. Åpne Tracker Capture og gå til indeksregistreringprogrammet
 2. Åpne en indeks og trykk på “Vis prøvesvar”. Der finnes det nå en inputfelt da det kan fylles inn søkekriteriet.

Her ser du historie til en person som har historisk bakgrunnsundersøkelse fra før