Dato for endring: 18.02.2022

Fjernet mulighet for innbygger å registrere nærkontakter via selvregistreringsløsningen. Basert på nye TISK strategi publisert 12.februar.