Bakgrunn

Nå kan du enkelt gjøre ett utrrekk fra MSIS-Labdatabase og opprette/oppdatere indekser i Fiks smittesporing basert på positive prøvesvar i din kommune. MSIS-Labdatabase eies av FHI og inneholder alle prøvesvar, både positive og negative. I dette uttrekket ber vi kun om positive prøvesvar. Dette er et effektiviseringstiltak for å unngå manuelt registreringsarbeid av prøvesvarene. Disse indeksene blir hentet basert på bostedskommune og hvor testen er tatt(rekvirent).

Oppsett av MSIS uttrekk

For å benytte denne funksjonen må du aktivere tjenesten Fiks prøvesvar. Veileder finner du her.

Løsningen for MSIS uttrekk aktiveres i Fiks forvaltning grensesnittet:

OBS!! for å aktivere tjenesten for Import av “prøvesvar fra MSIS” så må du ha adminstrator rettigheter til Fiks prøvesvar, Fiks folkeregister og Fiks smittesporing. Er du i tvil hvem som er Fiks administrator i din kommune? Send en e-post til fiks@ks.no

 1. Logg deg på https://forvaltning.fiks.ks.no
 2. Under Tjenester, åpne Covid-19: Fiks smittesporing
 3. Under Innstillinger, trykk på Aktiver import av prøvesvar fra MSIS:

Funksjonalitet i Fiks smittesporing

Resultatet fra MSIS-Labdatabase vil vise:

 • Alle som har positive prøvesvar med bostedsardresse i din kommunene
 • Alle rekvirerte tester med positive prøvesvar i din kommunen

Vi har valgt å hente ut begge resultater for å sikre en total oversikt over alle som oppholder seg i kommunen. Både permanent og midlertidig. Dette for å fange opp studenter eller arbeidere som kun har tatt test og ikke har fast bostedsadresse.

Smittesporere kan enkelt starte import fra MSIS når det passer. I arbeidslisten/fanen som heter Import fra MSIS ligger funksjon for å starte importen. Trykke på knappen Start import av prøvesvar fra MSIS

Arbeidslisten (fanen) Import fra MSIS fungerer bare som et grensesnitt for den nye løsningen, og vil ikke vise en liste over importerte indekser. Denne arbeidslisten er alltid tom. Alle importerte tilfeller legger seg i listen for Nye indekser. I de tilfeller hvor indeks er aktiv og det er planlagt en helsestatus vil prøvesvaret kun legges til.

Første import er litt spesiell:

Ved første import blir prøvesvar fra og med midnatt dagen før hentet. For eksempel, hvis import blir startet tirsdag 09:00 så henter løsningen prøvesvar fra og med mandag 00:00. Du kan risikere å få noen indekser med doble prøvesvar av PCR i de tilfeller hvor du allerede har registrert de manuelt dagen før. Se nederst i veiledningen hvordan du kjøren en hendelsesrapport for å finne de som har fått dobbeltregistreringer.

Ytterlige import av prøvesvar:

Etter første import initisert av smittesporer, så vil importen hente nye prøvesvar registrert i MSIS-Labdatabase siden sist import ble gjort. Alle resultater legger seg inn i Fiks smittesporing.

Etter smittesporeren har hentet uttrekket fra MSIS-Labdatabasen legger resultatene seg i arbeidslisten Nye indekser:

Slik blir indekser oppdatert:

Avsluttede indekser som har en sykdomshistorie som er midre enn 3 uker gammel

 • siste sykdomshistorie igjenåpnes
 • nytt prøvesvar legges til under testresultater
 • ny helsestatus opprettes slik at den legger seg i arbeidslisten for Nye indekser.

Avsluttede indekser som har en sykdomshistorie eldre enn 3 uker

 • Opprette ny sykdomshistorie
 • Legge inn prøvesvar under testresulatet
 • Opprette ny helsestatus slik at den ligger seg i arbeidslisten for Nye indekser

Hvis indeks ikke finnes fra før

 • registrerer indeks
 • importerer personalia som ligger i Folkeregisteret og i Kontakt og reservasjonsregisteret
 • ny sykdomshistorie
 • nytt prøvesvar legges til under testresultater
 • ny helsestatus opprettes lik at den legger seg i arbeidslisten for Nye indekser

Aktive indekser i egen kommune

 • nytt prøvesvar legges til under testresultat

OBS! her forutsetter vi at det finnes en planlagt helsestatus.

Nytt prøvesvar på en indeks i en annen kommune

 • oppretter duplikat
 • legges inn prøvesvar under testresultat
 • ny helsestatus opprettes slik at den legger seg i arbeidslisten for Nye indekser
 • legger til et notat om hvor indeks har vært registrert tidligere eller er aktiv nå.

Der hvor bostedsadressen til indeks avviker fra kommunen hvor test er utført.

I de tilfellende hvor Bostedsadresse og teststed avviker så vil det regisreres i oppfølging i to kommuner. Dette vil være relevant for studenter eller arbeidere som ikke har bostedsadresse i kommunen de oppholder seg i.

For å synliggjøre disse har vi lagt til to nye fleter på testresultatet:

 • Ansvarlig for oppfølging: “Kommunenavn”
 • Avvikende bostedsadresse: “huket av/på”

Ansvarlig for oppfølging: Dette feltet viser hvor testen er tatt

Avvikende bostedsadresse: Dette feltet synliggjør at testen er tatt i en annen kommune enn bostedsadressen på den smittede.

Her er ett eksempel:

Mia er student i Tromsø og har bostedsadressse hos sine foreldre i Bærum. Hun har vært på teststasjonen i Tromsø og tatt test.

Prøvesvaret blir da importert i Tromsø, da de er rekvirent.

I tillegg vil prøvesvaret bli importert i Bærum, da Mia har bostedsadress der.

Det er synliggjort at Tromsø har oppfølginsansvaret. Bærum kommune kan lukke denne saken. I rapporteringen må Bærum trekke fra slike tilfellet på statisikken.

Nye kolonner i arbeidslistene

For å støtte denne nye funksjonen har vi også lagt til to nye kolonner i arbeidslistene, Kanal og Importert fra MSIS, som kan aktiveres i menyen Vis / skul kolonner:

Kolonnen Kanal viser hvor siste prøvesvar er importert/registrert:

 • Manuell – Alle indekser som dere registrere manuelt vil bli markert med Manuell
 • MSIS – Alle indekser hvor siste testresultat er importert fra MSIS LABdatabase
 • Selvregistrert – Alle indekser hvor innbygger har registrert testresultatet sitt selv via selvregistreringsløsningen.

Kolonnen Importert fra MSIS viser Ja hvis indeksen ble importert fra MSIS.

Hvordan hente ut hendelsesrapport med doble PCR svar ved første import:

Ved første import vil det hentes positive prøvesvar fra MSIS fra 00:00 dagen før. Hvis dere har registrert noen av disse prøvesvarene manuelt før importen kjøres så vil disse ligge dobbelt. Hendelsesrapporten som heter “Hendelserapport med doble prøvesvar av PCR ved første import fra MSIS” gir dere en oversikt over alle PCR resultater fra i går og frem til importen kjøres.

Gå igjennom å slett de manuelt registrerte så dere kun har de importerte svarene.

Denne rapporten finnes i Hendelsesrapporter appen under Favoritter: