Løsningen for selvregistrering gjør det enkelt og raskt for innbygger å registrere en positiv hjemmetest. Løsningen fungerer på pc, mobil og nettbrett.

Kommuner som allerede har tatt i bruk Fiks smittesporing trenger ikke å inngå ny avtale for å ta i bruk løsningen.

 1. Forberedelser i Fiks forvaltningsgrensesnittet
 2. Hvordan ser løsningen ut for innbygger
 3. Hvordan ser det ut i Fiks smittesporing

Forberedelser:

Forberedelser i Fiks forvaltningsgrensesnittet:

Administrator for tjenesten Fiks smittesporing må aktivere muligheten for å benytte selvregistreringsløsningen. Dette gjøres under tjenesten “Covid-19:Fiks smittesporing” ved å logge seg på https://forvaltning.fiks.ks.no/

Trykk på knappen for “Ta i bruk selvregistrering”

Steg 2:

Lag en lenke til denne adressen på kommunens hjemmeside, sammen med informasjon som dere ønsker å gi innbygger. For å kunne bruke tjenesten må innbygger logge seg på med BankID. Innbygger kan registrere positiv hjemmetest for seg selv og sine barn.


Tips: Dere kan legge inn kommunenummeret deres på slutten av lenken dere publiserer på hjemmesiden. Feltet for “Velg kommune” vil da være utfyllt for innbygger:

Viktig at dere benytter nytt kommunenummer i lenken og at dere tester at det virker.

https://min.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=”kommunenummer”

Eks. https://min.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest?kommunenummer=1234

Finn ditt kommunenummer her


Hvordan ser løsningen ut for innbygger?

Pålogging:

Etter å ha trykket på linken https://min.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering/hjemmetest vil innbygger logge seg på med BankID. Se bekrivelse ovenfor for å spesifisere kommune i linken.

Velg kommune:

Innbygger må velge kommune. Vi har skrevet en liten hjelpetekst for innbygger til å velge riktig.

I listen ligger alle kommuner i Norge. Innbyggere som velger kommuner som ikke har Fiks smittesporing vil få beskjed om gå til sin kommunes hjemmeside og finne kontaktinformasjon.

Registrer positiv hjemmetest:

Innbygger kan registrere positiv hjemmetest på seg selv eller sine barn. Hvis innbyggeren allerede har registrert positiv hjemmetest de siste 14 dagene eller har en aktiv registrering i Fiks smittesporing på seg selv eller sine barn, vil innbygger få beskjed om at de allerede er registrert og må ta kontakt med sin kommune.

Ved registrering av barn vil innlogget innbygger få opp en liste over sine barn, dette er hentet fra folkeregisteret. Innbygger vil kun få opp valg om registrere barn om dette er registrert i folkeregisteret.

Løsningen henter barn under 16 år og har samme bostedsadresse med den som er innlogget.

Foreldre har nå mulighet til å registrere barn under 16 år. Dette forutsetter at barnet har samme bostedsadresse som barnet.

Når innbygger kommer inn på skjemaet vil informasjon som navn, etternavn, adresse, postnummer, poststed, telefonnummer og e-post være helt eller delvis utfylt. Dette henter vi automatisk via oppslag mot Fiks folkeregister og Kontakt- og reservasjonsregisteret. For barn vil det kun vises fornavn, mellomnavn og etternavn.

Innbygger må fylle ut informasjon om

 • Arbeidssted eller skole
 • Dato/tidsperiode for test
 • Dato/tidsperiode for symptomstart
 • Hvor ble du smittet
 • Om innbygger er i risikogruppen.

Innsending av skjema:

Når innbygger har sendt inn skjemaet, vil de få en melding om at skjema er registret.

Hvordan ser det ut i Fiks smittesporing

Når innbygger registrere positiv hjemmetest via selvregisteringsskjema vil dette bli importert direkte til Fiks smittesporing. Smittesporere vil kunne starte arbeidet raskere. De registrerte vil legge seg inn i arbeidslistene som benyttes i dag. For å identifisere disse må du legge til en egen kolonne i arbeidslisten som viser om indeks er selvregistrert.

Nye indekser vil vises i arbeidslisten for “Indeksoppfølging i dag” og i en egen arbeidsliste som heter “Selvregistrete personer”

JA=selvregistrert

Ved å klikke på felt/kolonnevelger (markert med rød ramme på bilde under) kan du legge til kolonnen “Selvregistrert”.

Får du ikke valg om å legge til kolonnen Selvregistrering? Kjør en Nettbufferrens

Her er en tabell som viser hvor data kommer fra, navn på felter i selvregistrerinsløsningen og hvor data legger seg i Fiks smittesporing:

Notater:

Hver selvregistrering lager to notater som beskriver informasjon som er kommet inn.

 • Dato for Utført selvregistrering

Informasjon registrert i selvregistreringsskjema – I dette notatet vil det stå om hvem som har registrert indeks:

 • Informasjon oppdatert vha selvregistrering den 21.12.2021 10:52
 • Informasjon oppdatert vha selvregistrering av barn fra foresatt den 21.12.2021 10:52

Duplikatregler for Indeksregistrering

Hvis indeks ikke finnes i Fiks Smittesporing så opprettes en ny.

Hvis man finner 1 kandidat i Fiks Smittesporing:

 • Hvis det allerede finnes en aktiv indeks så vil innbygger få en melding om at de allerede er registret og under oppfølging. De får ikke registret seg på nytt.
 • Hvis det allerede er en avsluttet indeks i valgt kommune, så innrulleres denne på nytt.
 • Hvis det finnes en avsluttet indeks i annen kommune, registreres det en ny(Duplikat)
 • Hvis innbygger finnes som nærkontakt så konverteres denne til indeks og innrulles.

Hvis man finner 2 eller flere kandidater i Fiks Smittesporing:

 • Hvis minst en er aktiv indeks så vi innbygger få en melding om at de allerede er registrert. Ta kontakt med din kommune. De får ikke registrert seg på nytt.
 • Hvis flere indekser eksisterer og den ene ligger i valgt kommune så gjenbrukes personen og innrulleres.
 • Hvis flere nærkontaker eksisterer og en er i valgt kommune så gjenbrukes denne personen og konverteres til indeks og innrulleres.
 • Hvis det er registret flere indekser eller nærkontakter, men ingen i valgt kommune så lages det en ny(Duplikat)