Introduksjon til arbeidslister

Arbeidslistene i programmene “Indeksregistrering- og oppfølging” og “Nærkontaktregistrering- og oppfølging” er oversikten som smittesporer jobber etter. Denne brukerveiledningen forklarer hvordan arbeidslistene fungere i Fiks smittesporing og tilhørende arbeidsprosess.

I dag ser du 9 standard arbeidslister når du åpner programmet “Indeksregistrering- og oppfølging” eller “Nærkontaktregistrering og oppfølging”:

Beskrivelse av hvordan av arbeidslistene fungerer:

Indeksoppfølging i dag– Inneholder alle tilfeller med planlagt helsestatus i dag
– Hvis helsestatus planlegges frem i tid, vil tilfelle komme opp i denne listen den dagen helsestatus er planlagt
– Utløpte helsestatuser som ikke er håndtert
– Siste isolasjonsdag i dag eller ikke satt
Nye indekser i dag– Inneholder alle nyregistrerte indekser uavhengig av kanal
– Når tilfellene åpnes og helsestatus fylles ut vil tilfellet blir borte fra denne listen
Alle under oppfølging– Inneholder alle tilfeller som ikke er markert som avsluttet
Ikke sendte sendte klinikermeldinger– Viser alle tilfeller hvor klinikermelding ikke er innsendt.
Avsluttet oppfølging– Inneholder alle tilfeller som er merket for avsluttet oppfølging
Mine tildelte oppgaver– Viser alle indekser tildelt din bruker, for videre oppfølging
Ikke tildelte oppgaver– Viser alle indekser som ikke har blitt tildelt en smittesporer.
– Du kan tildele oppgaven direkte fra arbeidslisten.
Alle tildelte oppgaver– Viser alle indekser som har blitt tildelt en smittesporer
– Du kan tildele oppgaven driekte fra arbeidslisten.
Selvregistrerte personer– Inneholder alle personer som er registrert igjennom selvregistreringsskjema

Kolonner i arbeidslistene

For at smittesporer skal raskt kunne få oversikt over smittesituasjonen basert på innregistreringsdato, alder, risikogruppe, arbeidsplasskategori osv. er det viktig å vise de riktige kolonnene i arbeidslisten.

Smittesporer kan enkelt legge til og fjerne kolonner i arbeidslisten. Velg ikonet lengst til høyre som er makert med rødt nedenfor.

Smittesporer vil da få opp en meny hvor man enkelt kan markere/fjerne markering for å vise kolonnen i arbeidslisten:

Arbeidsprosessen

  1. Nye indekser blir registrert enten manuelt eller via selvregistreringsløsningen og kommer opp i arbeidslisten Nye indekser i dag. Selvregistrerte personer kommer også opp i arbeidslisten Selvregistrerte personer.

Lynguiden for registrering av nye indekser finnes her:

Hvordan registrere et nytt indekstilfelle

Brukerveiledning for Selvregistreringstjenesten finnes her:

Hvordan fungerer tjenesten Selvregistrering av positiv hjemmetest?

Er det registreringer i arbeidslisten Nye Indekser i dag som ikke blir behandlet samme dag som de kommer inn, blir disse automatisk overført til arbeidslisten Indeksoppfølging i dag dagen etter.

  1. Registrere Testresultat, Helsestatus, og Bakkgrunnsundersøkelse.

Registreringer som oppfyller følgende kriterer:

  • Siste dag av isolasjon er i dag eller ikke satt
  • Det er planlagt en helsestatus idag eller ikke ble håndtert den dagen det var planlagt.

Vil vises i arbeidslisten Indeksoppfølging i dag.

Når helsestatus planlegges frem i tid så vil saken fjernes fra arbeidslisten Indeksoppfølging i dag og komme opp igjen den dagen du har planlagt oppfølging.

Se arbeidslisten Alle under oppfølging for en oversikt av alle tilfeller som ikke er markert som avsluttet.

  1. Under Helsestatus kan man velge en Tildelt programbruker. Dette vil føre at saken kommer opp i arbeidslisten Alle tildelte oppgaver. Hvis smittesporeren velger seg selv her vil saken også komme opp i arbeidslisten Mine tildelte oppgaver.

Saker uten tildelt programerbruker vises i arbeidslisten Ikke tildelte oppgaver.

I denne arbeidslisten kan du også tildele en programbruker ved å bruke dropdownlisten i kolonne Tildel programbruker:

  1. Når en sak avsluttes så legger de seg i arbeidslisten Avsluttet oppfølging. Her ligger alle som er avsluttet.

Lynguiden for fullføring av en sak finnes her:

Hvordan fullføre registrering