Denne funksjonaliteten er laget for enklere å importere mange nærkontakter automatisk. Det er laget en mal som må benyttes (Excel-mal). Ved å benytte denne funkasjonaliteten vil du som smittesporer spare tid i registreringsarbeidet.

Hvordan fungerer automatisk opprettelse av nærkontakter ved import fra Excel-mal?

  1. Opprett en ny klynge eller åpne en eksisterende klynge
  2. Under Nærkontakter, trykk på “Hent fra excel-fil”
  1. I vinduet som åpnes kan du laste ned mal-filen som brukes til importering, eller du kan laste den ned her.

OBS! De første 4 kolonner i Excel filen — Dato for siste kontakt, Fødselsnummer, Fornavn og Etternavn — MÅ fylles ut.

  1. Trykk på “Last opp Excel-fil for verifisering”.
  1. Du vil få et importsammendrag som viser hva som vil skje ved import.

Du vil få flere faner synlig basert på om personer blir importert eller ikke:

Kan ikke importeres: Duplikater – Viser oversikt over personer som må hånderes manuelt. Det kan være fødselsnummer som er benyttet på en annen person i Fiks smittesporing fra før. F.eks registrert med samme fødselsnummer men med annet navn. Personer som legges på denne fanen må håndteres manuelt

Kan ikke importeres: Inputfeil – Viser oversikt over personer i regnearket hvor verdier er skrevet i feil format eller obligatoriske felt i regnearket mangler verdier. Husk at datofeltet må fylles ut i dette formatet: 02.02.2022

Kan ikke importeres: Annet – Her vises oversikt over personer som må håndteres manuelt.

Legges til klyngen: Eksisterende personer – Viser oversikt over alle som er importert riktig av personer som har vært registrert i Fiks smittesporing tidligere.

Legges til klyngen: Nye personer – Viser oversiktover alle nye personer som er importert i Fiks smittesporing ved importen.

Legges ikke til: Allerede i klyngen – Viser oversikt over alle personer i regnearket som allerde var tilknyttet klyngen før importen.

  1. Trykk på “Legg nærkontakter til klynge” for å fullføre import.

Når importen er gjort vil det blir synliggjort inntil fire bokser med personer:

Indekser: Viser oversikt over alle indekser som er registrert i klyngen.

Nærkontakter: Viser oversikt over alle nærkontakter registrert i klyngen.

Personer som ikke er gyldig nærkontakt eller indeks: Dette er personer som må følges opp av smittesporer. Her står det beskrevet i gul boks mulig årsaker til hvorfor de ikke havner i Nærkontakt eller Indeks boksene. Denne boksen er kun synlig om det er personer som må følges opp manuelt.

Personer som følges opp av en annen kommune:

Her vil personer i importen som allerede ligger i aktiv oppfølging i annen kommune komme opp. Denne boksen er kun synlig om det er personer som oppfyller kriteriene.

Har du spørsmål om import fra Excel så ta kontakt på smittesporing@ks.no