Veiledninger for Fiks smittesporing


Registrering av smittede (indeks) / Nærkontakter

Hvordan registrere et nytt indekstilfelle (Video)

Hvordan registrere testresultat (Video)

Hvordan registrere bakgrunnsundersøkelse(Video)

Hvordan registrere helsestatus(Video)

Klyngeregistrering

Veileder for klyngeregistrering

Søk

Arbeidslister

Hvordan fungere arbeidslister i Fiks smittesporing

Overføre til annet program eller kommune

Hvordan endre fra nærkontakt til indeks (Video)

Hvordan overføre nærkontakt til annen kommune (Video)

Hente prøvesvar fra MSIS

Hvordan aktivere tjenesten for oppslag av prøvesvar fra MSIS

Hvordan hente positive prøvesvar fra MSIS- Labdatabase og automatisk opprette/oppdatere indekser i Fiks smittesporing?

SMS utsendelse

NY – Hvordan sende SMS-bekreftelse automatisk til innbygger ved registrering av positiv hjemmetest

Hvordan sende manuell SMS(melding) til en Indeks/NK/Innreisende(Lynguide)

Masseutsendelser av SMS fra SvarUT basert på indeksuttrekk fra Fiks smittesporing

Innsending av klinikermelding til MSIS

Hvordan aktivere tjenesten for elektronisk innsendning av klinikermelding

Hvordan sende klinikermelding(Video)

Tilpasse skrivebord (Dashboards)

Import av nærkontakter fra Excel (klasselister osv.)

Hvordan opprette flere nærkontakter automatisk ved å importere fra Excel-mal

Selvregistreringsløsning for innbygger

Hvordan fungerer selvregistreringsløsningen for positiv hjemmetest

Hvordan sende SMS-bekreftelse automatisk til innbygger ved registrering av positiv hjemmetest

Vaksinestatus oppslag mot SYSVAK

Hvordan aktivere tjenesten for vaksinestatus for oppslag mot SYSVAK

Generelle veiledninger

Hvordan gjøre en nettleserbufferrens

Hvordan gjøre en hard reload i Chrome

Eksterne linker


FHI – Koronavirus (SARS-CoV-2) – fakta, råd og tiltak

FHI – Smittesporing

FHI – Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering – råd til helsepersonell