Brukerveiledning for aktivering av tjenester i Fiks forvaltningsgrensesnittet: Prøvesvar i smittesporing

Avtale

  • Tjenestevedlegg for Fiks prøvesvarsignerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen ved å trykke på “Ta i bruk” på tjenesten i Tjenesteoversikt.

Før du begynner å sette opp tjenesten, bør du ha disse opplysningene klare: Navn og fødselsnummer til de som skal kunne bruke prøvesvar-funksjonen i Fiks smittesporing. Dette er gjerne smittesporerne som bruker Fiks smittesporing.

Aktivering av tjeneste for oppslag av prøvesvar i Fiks smittesporing

Fiks prøvesvar må først aktiveres i Fiks forvaltning, deretter må prøvesvar aktiveres fra Fiks smittesporing. Her vil vi vise deg hvordan:

  1. Logg deg på https://forvaltning.fiks.ks.no
  2. Aktiver tjenesten for prøvesvar ved å klikke på knappen «ta i bruk» ved tjenesten «Prøvesvar»:

Nå skal tjenesten bli markert med status «Tatt i bruk»

  1. Deretter må du klikke på tjenesten prøvesvar og velge fanen «Brukere». Du skal nå legge til de som er brukere, som skal kunne bruke oppslagsfunksjonen mot prøvesvar i Fiks smittesporing. Hvis de ikke registeres her vil de få en feilmelding i Fiks smittesporing. For å legge til brukere trenger du navn og fødselsnummer til de som skal registreres som brukere
  1. Når alle brukerne er registrert, så går du tilbake til oversikten over tjenester og velger «Smittesporing».
  1. Klikk på knappen «Aktiver prøvesvar». Du har nå tatt i bruk tjenesten Fiks prøvesvar, og de som er registrert som brukere vil kunne

Da er tjeneste aktivert slik at oppslag i prøvesvar mot FHI fungerer fra Fiks Smittesporing.