Kodene nedenfor angir hviken begrunnelse den innreisende har for karantenevalg.

Karantenevalg:
1001 – Karantene – alle som ankommer Norge har karanteneplikt i 10 døgn etter ankomst eller til de har svar på test (PCR) tatt tidligst 7 døgn etter ankomst —
1002 – Helt eller delvis unntak fra karantene – det er den enkeltes plikt å gjøre seg kjent med bestemmelsene om karanteneunntak og at bruk av karanteneunntak på uriktig grunnlag kan bøtelegges

Type unntak for karantene:
2001 – Innreiser fra gule eller grønne land/områder
2002 – Dagsreise for nødvendig vedlikehold og tilsyn
2003 – Pendlerunntak, gjelder beboere i Sverige og Finland
2004 – Avtalt eller fastsatt samvær med barn
2005 – Personell i kritisk samfunnsfunksjon § 6e
2006 – Unntak for arbeidsreiser
2007 – Invitert av norske myndigheter av utenrikspolitiske grunner § 6
2008 – Jeg er fullvaksinert mot SARS-CoV-2 eller har gjennomgått SARS-CoV-2 siste 6 måneder (jf § 3), og kan dokumentere dette ved fremvisning av et norsk koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter

2011 – Innreise fra områder uten karanteneplikt via område med karanteneplikt, uten opphold i dette landet/området, §6a
2012 – Jeg er mellom 16 og 18 år har ikke karantene § 4, men har registreringsplikt § 5b
2013 – Innreise fra land/områder uten karanteneplikt ved ankomst til Norge, §4

3032 – Togpersonell § 6b

0 – Ikke valgt


 • Karantenevalg/Karantenested:
 • 4001 – Jeg skal bo på karantenehotell hele karanteneperioden
 • 4002 – Jeg skal gjennomføre karantene i boligen min eller på annet egnet oppholdssted
 • 4003 – Jeg er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har bekreftelse fra minarbeids- eller oppdragsgiver på at de sørger for et egnet oppholdssted i henhold til regelverket
 • 4004 – Jeg har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, og har et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, og kan fremlegge bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller vilkårene fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon
 • 4005 – Jeg overnatter ikke og har ikke fritid i Norge
 • 4006 – Jeg har fritidskarantene på karantenehotell
 • 4007 – Jeg skal bo på internat
 • 4008 – Jeg skal gjennomføre fritidskarantene i enerom i kjøretøyet som er egnet for overnatting
 • 4009 – Jeg skal gjennomføre karantenen på enelugar om bord i fartøyet
 • 4010 – Jeg er gift eller har felles barn med en person som er bosatt i Norge og skal gjennomføre karantenen i boligen til denne personen
 • 4011 – Jeg skal gjennomføre fritidskarantene i boligen min eller på annet egnet oppholdssted
 • 4012 – Jeg skal bo på karantenehotell første del av karantene, deretter skal resterende karantene gjennomføres i egen bolig eller annet egnet oppholdssted