Tjenesten Fiks innreiseoppfølging er en modul i smittesporingsverktøyet Fiks smittesporing. 

Kommunen kan bruke Fiks innreiseoppfølging alene eller sammen med Fiks smittesporing. De har samme brukergrensesnitt og er enkelt å bruke. 

Fiks Innreiseoppfølging benytter seg av Fiks innreise(API) og Fiks prøvesvar(APi) for å hente data fra nasjonale registere for innhenting av informasjon om den innreisende. Kommunen har ansvaret for å følge opp om karantenebestemmelser blir overholdt og gjennom Fiks innreiseoppfølging vil de få god systemstøtte til oppfølgingen. 

I Fiks innreiseoppfølging kan saksbehandler enkelt innhente prøveresultater for alle innreisende via Fiks prøvesvar (API).  Les mer om løsningen og funksjonaliteten.

Tjenesten Fiks innreiseoppfølging er laget på samme plattform og sluttbruker logger seg inn i Fiks smittesporing for å nå tjenesten for Fiks innreiseoppfølging. 

Hvordan ta i bruk Fiks innreiseoppfølgning? 

For å ta i bruk Fiks innreiseoppfølgning må kommunen

1: Signere avtaler med KS:  

  • Tjenestevedlegg for
    • Fiks innreiseoppfølgning 
    • Fiks innreise
    • Fiks prøvesvar

  • Tjenestevedlegget signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen ved å trykke på “Ta i bruk” på tjenesten i Tjenester oversikt. Merk at det forutsetter at kommunen allerede har signert hovedavtale med KS.  

2. gjennomføre ROS og DPIA  


Brukerveiledning

Brukerveileder for oppsett av Fiks innreiseoppfølging i Fiks forvaltning

Brukerveileder for standardoppsett av Fiks innreiseoppfølging arbeidslister