Fiks smittesporing er en nasjonal løsning for smittesporingsarbeid. Denne løsningen er basert på plattfromen DHIS2 som benyttes i over 70 land verden over. Fiks smittesporing er tilgjengelig for kommunene via forvaltningsgrensesnittet på Fiks-plattformen.

Hvordan komme i gang med Fiks smittesporing?

Endringslogg – Funksjonalitet i Fiks smittesporing

Brukerveiledning på oppsett av Fiks smittesporing i Fiks forvaltning og tilhørende integrasjoner finnes her:

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Oppsett av Fiks smittesporing

Påloggingsadresser til Fiks smittesporing sine miljøer:

Produksjonsmiljø: https://covid19.fiks.ks.no/

Testmiljø: https://covid19.fiks.test.ks.no/

Link til opplæringsmateriell for Fiks smittesporing


Oversikt over tilgjengelige integrasjoner fra Fiks smittesporing

Fiks smittesporing har integrasjoner mot flere nasjonale tjenester som bidrar til et mer effektivt smittesporingsarbeid:

Fiks folkeregister

Integrasjon mot Fiks folkeregister gjør det enkelt slå opp personinformasjon basert på fødselsnummer.

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Fiks smittesporing oppslag mot folkeregisteret

Du kan lese mer om den nasjonale tjenesten her:

https://ksdif.no/fiks/fiks-folkeregister/

Fiks prøvesvar

Tjenesten Fiks prøvesvar gjør at kommunen får resultater av covid-19-prøver rett inn i smittesporingsløsningen sin. Enkelt oppslag og import fra labdatabasen(FHI) for å hente prøvesvar direkte fra Fiks smittesporing.

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Fiks smittesporing oppslag mot prøvesvar

Fiks klinikermelding

Fiks klinikermelding gjør at kommunen kan sende klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ) til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI). Dette er en funksjon som bidrar til stor effektivisering av rapportering i det daglige.

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Fiks smittesporing overføring av klinikermelding

Fiks vaksinestatus

Fiks vaksinestatus gjør det mulig for kommunen å sjekke vaksinestatus for smittesporing.

Brukerdokumentasjon Fiks forvaltning – Oppsett av Fiks vaksineoppslag

Fiks innreiseoppfølging

Tjenesten Fiks innreiseoppfølging er en modul i smittesporingsverktøyet Fiks smittesporing. 

Kommunen kan bruke Fiks innreiseoppfølging alene eller sammen med Fiks smittesporing. De har samme brukergrensesnitt og er enkelt å bruke. Fiks innreiseoppfølging får daglig overført informasjon fra Beredskapsregisteret (Helsedirektoratet) om nye reisende via API-et. Kommunen har ansvaret for å følge opp om karantenebestemmelser blir overholdt. Sammen med informasjon knyttet til prøvesvarresultater kan saksbehandler i kommunen utføre god oppfølging av innreisende. 

Brukerdokumentasjon Fiks Innreiseoppfølging – Oppsett av Fiks innreiseoppfølging

Les mer om Fiks innreiseoppfølging her