Ny funksjonalitet og rettelser

Her vil du finne en oversikt over ny funksjonalitet og rettelser for Fiks smittevern. Det er spesifisert hvilke rettelser og funksjonalitet som er blitt lansert på hvilken dato.

R 1.0.7. Leveranse Fiks smittevern – 14.mars 2024

Oppgradering

 • Oppgradert løsningen til versjon 2.40.3 av DHIS2

Nye valg under planlegging

 • To nye valg på kontaktformer til bruk ved oppfølging av show/noshow.
  • Fra politi
  • Avtalt time

R 1.0.6. Leveranse Fiks smittevern – 16.mars 2023

 • Endre navn på feltet intervjudato til registeringsdato i hovedbilde på sykdomshistorien
 • Fjerne feltet Innsykningsdato/testdato i hovedbilde på sykdomshistorien
 • Under fasen for undersøkelse – Egenrapporterte symptomer – Fjerne feltet Dato egenrapporterte symptomer
 • Feltet for BCG-vaksinert felt er fjernet fra Screening – Resultat av tuberkuloseundersøkelsen
 • Nye valg implementert i nedtreksmeny under Screening – Røntgen resultater
  • Ingen aktuell patologi (Nomalt funn)
  • Mulig tuberkuloserelaterte funn  (Ikke normalt funn)
  • Mistanke om aktiv tuberkulose (Ikke normalt funn)
  • Andre patologiske funn som må følges opp (Funn er ikke TB relatert)

R 1.0.5 Leveranse Fiks smittevern – 22. desember 2022

Dashboards

 • Ny graf som viser antall registrere per måned som skal undersøkes for tuberkulose. Denne rapporteringen er laget for å synliggjøre arbeidsmengde knyttet til oppfølging av tuberkulose.

Flytte av felt

 • I fasen for Screening er feltet for “BCG vaksine” flyttet til fasen Undersøkelse. Dette gjør flyten bedre og samler spørsmål som skal avklares med pasienten på samme sted
 • I fasen for Undersøkelse er seksjonen “I hvilken sammenheng ble personen undersøkt” flyttet til øverst i skjema. Dette bidrar til en bedre flyt i dialog med pasienten.

R 1.0.4 Leveranse Fiks smittevern – 24. november 2022

 • Forbedret grensesnittet i fasen “Screening” i programmet “2.1 Tuberkulose – registrering og oppfølging”
 • Forbedret arbeidslister i “2.1. Tuberkulose – registrering og oppfølging”

R 1.0.3 Leveranse Fiks smittevern – 7. november 2022

Oppgradering

 • Oppgradert løsningen til versjon 2.38 av DHIS2

Arbeidslister

 • Implementert ny arbeidsliste i programmet 2.1Tuberkulose – Registrering og oppfølging. Arbeidslisten heter “Latent tuberkulose” og viser alle som har krysset av for latent tuberkulose i fasen “Screening”.
 • Tilgjengeliggjort slik at kolonne for “Påvist tuberkulose” og “Latent tuberkulose” kan vises i arbeidslistene. Disse kan du skru av og på med kolonnevelger i hovedbilde i programmet 2.1 Tuberkulose – Registrering og oppfølging.

Dashboards

 • Det er laget tre nasjonale dashboards for rapportering og oversikt
  • 1. Tuberkulose status i dag. Dashboardet viser hvor mange tilfeller som er åpne i de forskjellige fasene i arbeidsflyten
  • 2. Tuberkulose smittehistorikk. Grafen viser hvor mange tilfeller som er registrert per måned for “Påvist tuberkulose” og “Latent tuberkulose”.
  • 3. Andre sykdommer smittehistorikk. Grafen viser oversikt over hvor mange tilfeller med positivt prøvesvar som er registrert pr måned.

R 1.0.2 Leveranse Fiks smittevern – 21. oktober 2022

Oppslag mot folkeregisteret er produksjonsatt. Dette kan aktiveres under tjenesten Fiks smittevern ved å logge seg på https://forvaltning.fiks.ks.no. Fiks administrator for tjenesten Fiks smittevern må gjøre dette.

R 1.0.1 Leveranse Fiks smittevern – 20. september 2022

 • Endret arbeidslistene “Venter på prøvesvar” og “Venter på undersøkelse” til å vise i dag og to dager frem. Dette for å kunne se hvor mange og kunne planlegge bemanning.
 • Rettelse på programregel som kopierer informasjon om “Tuberkulose påvist” i fasen “Screening” til felt i personalia.

R 1.0.0 Leveranse Fiks smittevern – 19. september 2022

Fiks smittevern

 • Støtte for å registrere og følge opp tilfeller for Tuberkulose ihht FHI sine råd om smittesporing. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/tuberkulose/
  • Arbeidslister som viser hvor i prosessen tilfellet er
   • Nye registrerte
   • Venter på undersøkelse
   • Venter på prøvesvar
   • Indeksoppfølging
   • Alle under oppfølging
   • Alle avsluttende
 • Støtte for å registrere nærkontakter
  • Arbeidslister som viser hvor i prosessen tilfellet er
   • Nye registrerte
   • Venter på prøvesvar
   • Alle under oppfølging
   • Alle avsluttede
 • Støtte for å registrere Ande sykdommer
  • Medisinsk
   • Tuberkulose
   • Meningitt
   • MRSA
   • Ehec(E. coli)
   • Gonore
   • Salmonella
   • Resistente bakterier
   • Hepatitt A
   • Meslinger
   • Apekopper – er tilrettelagt i henfhold til FHI sine råd om smittesporing: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/apekopper/
  • Geografisk sporing
   • Giardia
   • Legionella
 • Funksjonalitet for å sende SMS til det registrerte tilfellet

Fiks forvaltningsgrensesnitt

 • Ny tjenestefane
 • Kontaktinformasjon
 • Brukeradministrasjon
 • Tilgangsstyring – Kommuenne har mulighet til å diffrensiere på hvem som kan se hvilke informasjon på disse nivåene
  • Tuberkulose
  • Andre sykdommer