R 1.0.6. Leveranse Fiks smittevern – 16.mars 2023

 • Endre navn på feltet intervjudato til registeringsdato i hovedbilde på sykdomshistorien
 • Fjerne feltet Innsykningsdato/testdato i hovedbilde på sykdomshistorien
 • Under fasen for undersøkelse – Egenrapporterte symptomer – Fjerne feltet Dato egenrapporterte symptomer
 • Feltet for BCG-vaksinert felt er fjernet fra Screening – Resultat av tuberkuloseundersøkelsen
 • Nye valg implementert i nedtreksmeny under Screening – Røntgen resultater
  • Ingen aktuell patologi (Nomalt funn)
  • Mulig tuberkuloserelaterte funn  (Ikke normalt funn)
  • Mistanke om aktiv tuberkulose (Ikke normalt funn)
  • Andre patologiske funn som må følges opp (Funn er ikke TB relatert)